Kto ma prawo do renty rodzinnej?

O rencie rodzinnej można mówić wtedy, gdy umrze jeden z członków rodziny. Oprócz tego w chwili zgonu posiadał emeryturę, rentę lub inne świadczenie wypłacane jako podstawa utrzymania lub wynagrodzenia.

Jeśli osoba zmarła posiadała małżonka, wówczas przysługuje mu prawo do renty rodzinnej, ale pod warunkiem, że ukończyła 50. rok życia i samodzielnie nie może podjąć zatrudnienia lub zajmuje się wychowaniem dzieci.

Oprócz tego prawo do świadczenia mają dzieci, które znajdują się w przedziale 16-25 lat lub w dowolnym wieku (ale wciąż się uczą). Jeśli dziecko nadal studiuje renta rodzinna będzie wypłacana do momentu ukończenia ostatniego roku studiów (bez względu na stopień).

Oprócz małżonka i dzieci prawo do renty rodzinnej może przysługiwać innym członkom rodziny, np. wnukom, prawnukom, rodzeństwu. Jednak warunek jest taki, że osoby te znajdowały się na utrzymaniu zmarłego lub były dziećmi przysposobionymi. Dodatkowo każdy z najbliższej rodziny może ubiegać się o rentę rodzinną w sytuacji, gdy stanowił źródła utrzymania dla tych osób, np. syn utrzymywał niepełnosprawnych rodziców.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Prawa seniora 1Comments

W czym może pomóc DPS?

Domy Pomocy Społecznej (DPS) zostały powołane, aby nieść pomoc obywatelom, którzy mają problemy finansowe, mieszkaniowe oraz inne związane z codzienną egzystencją. Wszystkie czynności powinny być realizowane bezpłatnie i zgodnie z

Wiadomości 1Comments

Kto nie musi płacić za lekarstwa?

Prawo polskie daje możliwość otrzymywania bezpłatnych lekarstw, ale dopiero po spełnieniu kilku istotnych warunków. Przede wszystkim należy posiadać receptę i odpowiednie oświadczenie o możliwości odbioru leków bez zapłaty. Kto nie

Prawa seniora 0 Comments

Jakie są warunki przyjęcia do domu spokojnej starości?

Domy spokojnej starości cieszą się coraz większa popularności. Spowodowane jest to cięższymi warunkami życiowymi osób starszych oraz samotnością. Senior nie zostanie przyjęty do domu opieki społecznej z powodu braku bliskich

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply