Zasady porozumienia wychowawczego

Zasady porozumienia wychowawczego

Porozumienie wychowawcze to ustalenie i sprawiedliwe przyznanie praw rodzicielskich do opieki nad dzieckiem lub dziećmi. Zwykle decyzja zapada podczas sprawy rozwodowej, a kwalifikacji dokonuje sąd. Od czego zależy wyrok i jakie są ewentualności w przypadku takiego porozumienia?

Przede wszystkim dla sadu najważniejsze jest dobro dziecka i próba odbudowy życia na poziomie sprzed rozwodu. Jest to bardzo trudny czas dla małoletnich członków rodziny, dlatego ich prawa zwykle są stawiane przez wymiar sprawiedliwości na pierwszym miejscu.

Podczas rozprawy musi zostać podjęta decyzja z kim zamieszkają dzieci oraz jak będzie wyglądała sprawa odwiedzin. Dodatkowo należy ustalić wymiar godzin oraz miejsca spotkań z rodzicem. Decyzja zostaje potwierdzona postanowieniem sądu i powinna być respektowana przez obie strony.

Trzeba mieć na uwadze, że w wyniku postępowania sąd może wykryć nieprawidłowości w sposobie wychowania dziecka przez jedno z rodziców i całkowicie lub częściowo pozbawić władzy rodzicielskiej. Jeśli istnieją dowody i przesłanki ku temu zdarzenie takie może mieć miejsce.

Poza wszystkim wątpliwościom nie ulega fakt, że jeśli rodzice posiadają liczniejszą rodzinę, dla dobra relacji rodzeństwa powinni zamieszkiwać oni razem. Nie jest wskazane rozdzielanie, np. syn zamieszka z ojcem, a córka z matką. Przede wszystkim dlatego, że rodzeństwo dla dobra psychicznego i bezpieczeństwa powinno tworzyć dom wspólnie i regularnie się widywać.

O rencie rodzinnej można mówić wtedy, gdy umrze jeden z członków rodziny. Oprócz tego w chwili zgonu posiadał emeryturę, rentę lub inne świadczenie wypłacane jako podstawa utrzymania lub wynagrodzenia.

Jeśli osoba zmarła posiadała małżonka, wówczas przysługuje mu prawo do renty rodzinnej, ale pod warunkiem, że ukończyła 50. rok życia i samodzielnie nie może podjąć zatrudnienia lub zajmuje się wychowaniem dzieci.

Oprócz tego prawo do świadczenia mają dzieci, które znajdują się w przedziale 16-25 lat lub w dowolnym wieku (ale wciąż się uczą). Jeśli dziecko nadal studiuje renta rodzinna będzie wypłacana do momentu ukończenia ostatniego roku studiów (bez względu na stopień).

Oprócz małżonka i dzieci prawo do renty rodzinnej może przysługiwać innym członkom rodziny, np. wnukom, prawnukom, rodzeństwu. Jednak warunek jest taki, że osoby te znajdowały się na utrzymaniu zmarłego lub były dziećmi przysposobionymi. Dodatkowo każdy z najbliższej rodziny może ubiegać się o rentę rodzinną w sytuacji, gdy stanowił źródła utrzymania dla tych osób, np. syn utrzymywał niepełnosprawnych rodziców.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Dziecko i prawo 1Comments

Co zrobić, gdy zaginie dziecko?

W ostatnim czasie coraz więcej słyszy się o zaginięciu lub porwaniu niepełnoletniego dziecka. W większości są to sytuacje przypadkowe, niedopatrzenie rodziców lub opiekunów. Czasami jednak zniknięcie dziecka jest wynikiem działań

Dziecko i prawo 1Comments

Prawo dziecko do lekarza

Konstytucyjnym prawem każdego dziecka w Polsce jest nieograniczony dostęp do opieki medycznej. Dodatkowo na straży tych praw stoi Rzecznik Praw Dziecka, który monitoruje wszystkie niepokojąc sytuacje i stara się karać

Dziecko i prawo 2 komentarze

Dlaczego jest tak mało dziennych opiekunów?

Zgodnie z postanowieniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej powołano etat opiekuna dziennego. Ma on świadczyć pomoc w zakresie opieki nad dziećmi w określonych sytuacjach. Kiedy można skorzystać z opiekuna dziennego?

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply