Kiedy można bez ograniczeń dorobić do renty?

Kiedy można bez ograniczeń dorobić do renty?

Osoby pobierające rentę mają możliwość uzyskania dodatkowego dochodu z tytułu podjęcia pracy. Ważne jest, aby pamiętać, że wysokość tego dochodu może wpływać na kwotę świadczenia i spowodować jego zmniejszenie lub zawieszenie. Ograniczenie to nie będzie obowiązywać w przypadku rent z tytułu inwalidztwa wojennego, rent wojskowych i niektórych rent rodzinnych.

Z powodu niezdolności do pracy przysługuje nam renta w postaci ubezpieczenia społecznego. Wypłacana jest ona, gdy utraciliśmy dochody lub zostały one znacznie zmniejszone z powodu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

Zmiany w granicznych kwotach przychodu wprowadzane są co kwartał i renciści muszą śledzić zmiany w kwotach tych przychodów, aby uniknąć zmniejszenia prawa do renty lub jej zawieszenia. Obecnie renta z tytułu niezdolności do pracy lub renta rodzinna zostanie zawieszona, gdy osiągnięty przychód przekroczył 130 procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Prawo do renty zostanie ograniczone, a jej kwota ulegnie obniżeniu, gdy miesięczne wynagrodzenia przekroczyło 70 procent przeciętnego miesięcznego przychodu, ale nie przekroczyło 130 procent tej kwoty.

Praca, która nie obejmuje regulowania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych nie wpływa na decyzję o zmniejszeniu lub zawieszeniu prawa do renty. Do takich przychodów należą m.in. umowy o dzieło, które nie były zawarte z naszym obecnym pracodawcą, praw patentowych i autorskich, dzierżawy lub wynajmu nieruchomości, honorariów za działalność artystyczną lub twórczą.

Limit przychodu nie obowiązuje w przypadku: renty dla inwalidów wojennych, renty dla inwalidów wojskowych oraz renty rodzinnej dla osób uprawnionych, gdy śmierć nastąpiła z powodu służby wojskowej.

Rozliczeniom nie zostają poddane przychody z tytuły pracy, które zostały uzyskane w tym samym roku co prawo do pobierania renty nawet jeśli wypłata wynagrodzenia nastąpiła już po przyznaniu prawa do renty.

Propozycje zmian w zakresie przyznawania świadczeń emerytalnych przedstawiane przez resort mówią o zmianie w obliczeniach wysokości świadczenia z tytuły niezdolności do pracy oraz wprowadzeniu regulacji dających możliwość rencistom podjęcia pracy bez ograniczeń i utraty prawa do pobierania renty.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wiadomości 1Comments

Kto nie musi płacić za lekarstwa?

Prawo polskie daje możliwość otrzymywania bezpłatnych lekarstw, ale dopiero po spełnieniu kilku istotnych warunków. Przede wszystkim należy posiadać receptę i odpowiednie oświadczenie o możliwości odbioru leków bez zapłaty. Kto nie

Prawa seniora 0 Comments

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

O rencie rodzinnej można mówić wtedy, gdy umrze jeden z członków rodziny. Oprócz tego w chwili zgonu posiadał emeryturę, rentę lub inne świadczenie wypłacane jako podstawa utrzymania lub wynagrodzenia. Jeśli

Prawa seniora 1Comments

W czym może pomóc DPS?

Domy Pomocy Społecznej (DPS) zostały powołane, aby nieść pomoc obywatelom, którzy mają problemy finansowe, mieszkaniowe oraz inne związane z codzienną egzystencją. Wszystkie czynności powinny być realizowane bezpłatnie i zgodnie z

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply