Archive

Kto sporządza pisma informacyjne?

Duża cześć firm prywatnych oraz instytucji administracji publicznej stosuje tzw. pisma informacyjne. Dotrzeć mają do petentów i przekazywać istotne dane. Aczkolwiek nie każdy zatrudniony lub urzędnik umie odpowiednio sporządzić taki

Pomoc prawna 0 Comments

Jak sformułować oświadczenie majątkowe?

Większość polityków, osób na stanowiskach państwowych i samorządowych musi przygotowywać oświadczenia majątkowe. Praktyka pokazuje, że nie wszyscy potrafią odpowiednio je wypełniać. Jakie błędy najczęściej występują w takich dokumentach? Po co

Praca 0 Comments

Kto stosuje czytniki RCP?

Na przestrzeni lat przedsiębiorcy starali się unowocześniać firmę i wprowadzać rozwiązania technologiczne. Są to na przykład czytniki RCP, które w dużej mierze ułatwią monitoring podwładnych i pomogą wskazać najgorszych. Jak

Wiadomości 0 Comments

Jak powinna zostać przeprowadzona eksmisja?

W zgodzie z przepisami eksmisja przeprowadzana jest w najtrudniejszych przypadkach. Oczywiście wcześniej wysyła się pisma informacyjne lub ponaglenia. Jeśli nie przynoszą rezultatów spółdzielnia lub właściciel mieszkania muszą podjąć ostateczne kroki.

Zarobki 0 Comments

Ile aktualnie wynosi płaca minimalna?

W zgodzie z przepisami z początkiem nowego roku określana jest wartość płacy minimalnej. O wysokości decyduje Komisja Trójstronna, która cyklicznie podaje aktualne dane do wiadomości publicznej. Ile w 2014 roku

Kiedy należy stosować mediacje?

Bywają przypadki, kiedy firmy lub wspólnicy mają odmienne zdanie na temat podpisanych kontraktów lub sposobów prowadzenia dalszej współpracy. Od czasu do czasu samodzielne rozwiązanie konfliktu nie jest wskazane. Dlatego też

Komu pomoże bon stażowy?

Wielu uczniów lub młodych ludzi po ukończeniu szkoły ma poważne problemy ze znalezieniem interesującej pracy. Najczęściej przełożeni oferują małe wynagrodzenie i nieciekawe warunki pracy. Czym są bony stażowe i migracyjne?

Czy elektroniczne zwolnienia już obowiązują?

Wraz z rozpoczęciem 2014 roku w życie weszły tzw. elektroniczne zwolnienia. Innymi słowy komputerowe zaświadczenia lekarza, które zwalnia z pełnienia obowiązków służbowych. W jaki sposób będą funkcjonować? Przed wdrożeniem ulepszeń