Ile obecnie kosztują sprawy rozwodowe?

Ile obecnie kosztują sprawy rozwodowe?

Każda sprawa rozwodowa zmierza do określenia lub podziału odpowiedzialności za rozpad związku małżeńskiego. Dodatkowo sąd dołącza opinię, kto pokryje koszty sądowe i w jakiej wysokości. Co wpływa na końcową sumę przedstawianą wraz z wyrokiem? Co najdroższe i dlaczego?

Na wstępie warto powiedzieć, że do kosztów procesowych zalicza się przede wszystkim wpisy sądowe oraz całą dokumentację wygenerowaną w okresie postępowania, opinię biegłych, a także zastępstwa procesowe (udział adwokata).

Zazwyczaj zsumowane koszty spływają na stronę, która według sądu poniosła winę w całej sprawie oraz przegrała proces. Tym samym powinna uregulować koszty postępowania, które uzależnione są od ilości rozpraw oraz środków i narzędzi wykorzystanych do wyjaśnienia sprawy.

Od czasu do czasu winę przerzuca obie strony, które pokojowo planują przeprowadzić rozwód lub sąd dokonuje podziału odpowiedzialność za rozpad na równe części. Wówczas opłaty sądowe spłaca się po połowie.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Rozwody 1Comments

Rozwody w Unii Europejskiej

Ponad 13 lat temu Unia Europejska wprowadziła nowelizację prawa dotyczącego rozwodów, w których małżonkowie pochodzą z różnych krajów Europy. Są one o tyle korzystne, że obowiązują we wszystkich krajach członkowskich

Rozwody 1Comments

Kiedy sąd zleca separację?

Separacja to forma przejściowa przed ewentualnym rozwodem. Stosowana jest przez sąd w sytuacjach, kiedy małżonkowie stwierdzili rozpad relacji uczuciowej i cielesnej. Bywa testem sprawdzającym przed rozwodem, ale nie powoduje rozpadu

Rozwody 1Comments

Czym jest intercyza?

Intercyza (inaczej: umowa majątkowa małżeńska) spisywana jest jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, aby ustalić podział dóbr i mienia posiadanego przez obie strony przed ślubem. Celem jest uregulowanie kwestii finansów i

2 komentarze

  1. Beata
    02 września, 19:33 Reply
    Sprawy rozwodowe to zazwyczaj bardzo kosztowny wydatek, dlatego lepiej jest się nie rozwodzić ;) koszt adwokata, alimenty w razie czego - nie ma sensu.
  2. becia
    19 stycznia, 10:49 Reply
    Sprawy rozwodowe nie dość, że nie są przyjemne to jeszcze kosztują zbyt wiele, dlatego zastanówmy się zanim się na to zdecydujemy.

Leave a Reply