Świadczenia rentowe w Wielkiej Brytanii

Świadczenia rentowe w Wielkiej Brytanii

Pracownicy wykonujący swoje obowiązki na terenie Wielkiej Brytanii mogą liczyć na renty z tytułu niezdolności do pracy, renty chorobowe oraz renty wypadkowe.

Osoby posiadające obywatelstwo polskie pracujące na wyspach brytyjskich są jednakowo traktowane przez prawo jak obywatele rdzenni. Z tego tytułu objęci są pełnymi pakietami świadczeń związanymi z pracą, warunkami wykonywania obowiązków czy bezpieczeństwa społecznego.

O brytyjską rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą ubiegać się osoby nie wykonujące swoich obowiązków z udokumentowanych przyczyn ponad 52 tygodnie. Jeśli pracownik osiągnął wiek emerytalny, przechodzi na emeryturę i nie może ubiegać się o rentę. Dodatkowymi kwestiami rozpatrywanymi w tej sprawie jest okres opłacania składek rentowych. Osoby niepełnosprawne mogą wystąpić o zasiłek pielęgnacyjny, który pokryje koszty całodobowej opieki nad nimi.

Świadczeniem wypadkowym są objęci ci pracownicy, którzy podczas pełnienia swoich obowiązków ulegli wypadkowi ze skutkiem trwałego inwalidztwa. Przy czym owy wypadek musi zdarzyć się na terenie Wielkiej Brytanii. Na podstawie orzeczenia lekarskiego ustala się okres wypłacania danego świadczenia oraz wartość w oparciu o procentowy uszczerbek na zdrowiu. Renta wypadkowa staje się stałą rentą opiekuńczą, gdy straty zdrowotne oszacowane są w 100 % oraz pracownik ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego z tego tytułu.

Choroba postała w wyniku złych warunków pracy, czy inna dolegliwość zdrowotna może być podstawą do ubiegania się o rentę chorobową w Wielkiej Brytanii. Przewidywany okres choroby jest jednocześnie okresem wypłacania owego świadczenia.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc materialna dla młodych niezdolnych do pracy

Renta socjalna to comiesięczne dochody pieniężne oferowane przez państwo dla osób, które w młodym wieku utraciły zdolność do wykonywania pracy. Ma na celu umożliwienie sprawnego funkcjonowania tym, którzy nie maja

Wiadomości 0 Comments

Wszystko o rentach rodzinnych na 2013 rok

W roku 2013 nie doszło do znaczących zmian w zakresie przyznawania rent rodzinnych. Prawo do renty rodzinnej przysługuje uprawnionym bliskim osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do pobierania

Wszystko na temat renty socjalnej w 2013 roku

Renta socjalna przysługuje osobom niezdolnym do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Stawka renty socjalnej obecnie wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest to świadczenie, które przysługuje osobom

1 Comment

  1. Piotr
    06 marca, 11:40 Reply
    Witam, czy w Anglii jest renta dla osób niepełnosprawnych (nie chodzi mi o zasiłki rentowe ) jeżeli tak to na jakiej zasadzie jest przyznawana i jakiej wysokości. Pozdrawiam i czekam na jakiekolwiek informacje. Błagam pomóżcie.

Leave a Reply