Renta a dodatkowe świadczenia

Renta a dodatkowe świadczenia

Renta przyznawana jest osobom, które na skutek problemów zdrowotnych nie mogą podjąć pracy. Wysokość renty często pozostawia wiele do życzenia. Istnieje kilka sposobów na uzyskanie dodatkowych świadczeń. Jakie ulgi i premie może otrzymać rencista? Jak się o nie starać?

Jest wiele możliwości na otrzymanie wyższej renty. Niestety przywilej ten dotyczy przede wszystkim tych, którzy muszą korzystać z pomocy osób trzecich, aby funkcjonować i załatwiać sprawy codzienne. Oprócz tego także kombatantów, dzieci po utracie obojga rodziców, zmuszanych do pracy, służby mundurowe, górników i pracowników kopalni, kolejarzy, działaczy wojennych.

Wyżej wymienione grupy mogą starać się o uzyskanie dopłat, jednakże należy pamiętać o posiadaniu dokładnej i szczegółowej dokumentacji. Nikt nie zakłada kłamstwa, jednak instytucje administracyjne i sądowe działają na podstawie niezbitych i niepodważalnych dowodów.

Jeśli zaginęły wszystkie papierowe dowody można próbować odszukać świadków (szczególnie w przypadku zesłania do pracy). Jednak jest to bardzo trudne i zazwyczaj kończy się niepowodzeniem. W przypadkach mniej skomplikowanych wystarczy zaświadczenie od lekarza lub legitymacje wojskowe i inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Wszystko o rentach rodzinnych na 2013 rok

W roku 2013 nie doszło do znaczących zmian w zakresie przyznawania rent rodzinnych. Prawo do renty rodzinnej przysługuje uprawnionym bliskim osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do pobierania

Renty 1Comments

Jak ubiegać się o rentę rodzinną?

Od 1998 roku funkcjonują te same zasady dotyczące przyznawania renty rodzinnej. Aczkolwiek, aby ją uzyskać należy spełnić kilka istotnych warunków oraz przedstawić najważniejsze dokumenty. Kto ma prawo do renty rodzinnej

Renty 1Comments

Świadczenia rentowe w Wielkiej Brytanii

Pracownicy wykonujący swoje obowiązki na terenie Wielkiej Brytanii mogą liczyć na renty z tytułu niezdolności do pracy, renty chorobowe oraz renty wypadkowe. Osoby posiadające obywatelstwo polskie pracujące na wyspach brytyjskich

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply