Jakie prawa ma strażnik miejski?

Straż miejska została powołana do karania obywateli za wykroczenia popełnione w przestrzeni miejskiej. Mogą nakładać kary finansowe, upomnienia, punkty karne lub przekazywać konkretną sprawę do sądu. Jakie jeszcze prawa i obowiązki ma strażnik miejski?

Dwa lata temu zreformowano ustawę dotyczącą straży miejskiej i od tamtego czasu mają prawo do karania obywateli za każde wykroczenie.

Oprócz zmian w prawie poszerzono obowiązki i zakres kar, jakie może przyznawać strażnik miejski. Do podstawowych zadań należy pilnowanie porządku w miejscach publicznych oraz poskramianie zachowań uważanych powszechnie za nieetyczne i gorszące. Dodatkowo strażnik powinien trzymać pieczę nad stosunkiem obywateli do kraju (szacunek do symboli narodowych, stosunek do flagi, hymnu, godła) oraz karać wypowiedzi w przestrzeni publicznej, które jednoznacznie obrażają i ośmieszają Polskę, jej prezydenta lub inne osoby sprawujące władzę.

Oprócz tego straż miejska może karać za organizowanie masowych spotkań bez zgody miasta oraz głoszenie politycznie niepoprawnych haseł. Poza tym może nałożyć mandat na osoby, które łamią podstawowe zakazy, np. palenie papierosów na przystanku, używanie słów traktowanych jako obraźliwie, spożywanie alkoholu w pojazdach komunikacji miejskiej itd.

Reformy zostały wprowadzone przede wszystkim dlatego, aby poprawić bezpieczeństwo i ułatwić dotarcie do miejsc, gdzie dokonywane jest wykroczenie.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wykroczenia 1Comments

Jak wygląda praca kuratora sądowego?

W zgodzie z ustaleniami Kodeksu karnego wyrok sądu ma być karą za dokonane czyny. Od czasu do czasu jednocześnie wskazuje się dozór kuratora sądowego, który musi kontaktować się z podejrzanym.

Wykroczenia 0 Comments

Napoje wyskokowe w miejscach publicznych

Większość amatorów spożywania alkoholu w plenerze wie, że jest to prawnie zabronione i odpowiednio karane. Utarło się przekonanie, że miejscem publicznym jest każde miejsce na świeżym powietrzu. Nie jest to

Wykroczenia 0 Comments

Jakie kary za korzystanie z czyjegoś mienia?

Każdy, kto nabył mienie zgodnie z prawem może z niego w pełni korzystać. W chwili zakupu lub otrzymania staje się jedynym właścicielem. Korzystanie z przedmiotów bez wiedzy lub zgody osoby

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply