Zakłady karne w Polsce

Zakład karny jest miejscem, w którym przestępcy odsiadują sądowe kary pozbawienia wolności. Ich długość zależy od indywidualnej kary i rodzaju popełnionego przestępstwa. Jakie zakłady karne funkcjonują w Polsce?

Według aktualnych przepisów zakłady karne zostały podzielone na cztery kategorie w zależności od typu więźniów i popełnionych czynów zabronionych. Zatem istnieje zakład karny dla młodocianych (do czasu ukończenia 21 lat), dla odsiadujących karę pierwszy raz (osoby bez historii przestępczej), dla recydywistów (osoby potrzebujące resocjalizacji, bezwzględni, z długimi wyrokami) oraz wojskowych (osoby pracujące w służbach mundurowych).

Oczywiste jest, że istnieje podział zakładów ze względu na płeć. Zatem kobiety i mężczyźni są sytuowani w innych placówkach.

Dodatkowym obciążeniem może być całkowite odcięcie od świata zewnętrznego (zakłady zamknięte). W niektórych więzieniach mniejszy nacisk kładzie się na odosobnienie i pozwala raz na jakiś czas spotykać z najbliższymi (zakłady półotwarte). Są także placówki, w których można odwiedzać skazanego kilkanaście razy w roku (zakłady otwarte).

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Więziennictwo 2 komentarze

Areszt tymczasowy jako środek zapobiegawczy

W postępowaniu prawnym w Polsce areszt tymczasowy jest jednym z najbardziej dolegliwych środków zapobiegawczych. W sytuacjach wyjątkowych jest najskuteczniejszym środkiem izolacyjnym. Środki zapobiegawcze są środkami przymusu, których zadaniem jest zapewnienie

Więziennictwo 3 komentarze

Obowiązki przestępcy w zakładzie karnym

Nałożenie na przestępcę obowiązku wykonania jakieś kary ma za zadanie spełnienie konkretnej funkcji. W przypadku pozbawienie wolności jest to wzbudzenie świadomości u skazanego jak ważne jest przestrzeganie praw pozwalających na

Więziennictwo 1Comments

Podstawy do zastosowania aresztu tymczasowego

Areszt tymczasowy stosowany jest dla dobra śledztwa. Przede wszystkim po to, aby odciąć podejrzanego od świata zewnętrznego oraz uniemożliwić kontakt z pozostałymi podejrzanymi. O tymczasowym zamknięciu decyduje sąd i on

1 Comment

  1. truskaweczka
    19 września, 14:39 Reply
    Zakład karny jest miejscem, w którym przestępcy odsiadują sądowe kary pozbawienia wolności. Jedno ale: zakłady karne powinny być gorszej ' jakości ' .

Leave a Reply