Wszystko o kontraktach socjalnych

Wszystko o kontraktach socjalnych

Każdy pracownik socjalny posiada całą listę obowiązków koniecznych do wypełnienia w okresie swojej pracy zawodowej. Wśród wielu jest pomoc biednym i niesamodzielnym rodzinom, znalezienie wyjścia z ciężkiej sytuacji życiowej oraz uzyskanie środków na rzecz potrzebujących. Czy kontrakt socjalny może pomóc w osiągnięciu omówionych celów? W jaki sposób jest podpisywany?

Po pierwsze trzeba powiedzieć, że kontrakty socjalne stosuje się pomiędzy pracownikiem MOPSu lub PCPR a potrzebującym. Mają działać pozytywnie, zmieniać sytuację zawodową, finansową oraz osobistą obywatela.

Fundamentalnym celem kontraktu jest uzyskanie wstępnych ustaleń. Łatwo je osiągnąć, ale konieczne jest odpowiednie podejście, ciężka praca, wiele motywacji oraz chęć wdrożenia zmian. Pracownik przedstawia możliwości, oferty zatrudnienia, punkty pomocy osobom uzależnionym oraz inne rozwiązania prowadzące do stabilizacji i poprawnej sytuacji.

Oczywiście kontrakt socjalny funkcjonuje i może być opracowywany w ściśle określonym czasie. Dlatego też obie strony dostają kilka miesięcy lub tygodni na całkowitą przebudowę systemu wartości potrzebującego, zmianę myślenia oraz rozwiązanie wielu problemów, które są przeszkodą w zdobyciu wymarzonych postanowień.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 0 Comments

Jakie zmiany czekają pracowników socjalnych w 2015?

We wszystkich Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej funkcjonuje co najmniej kilku pracowników socjalnych. W zgodzie z ustaleniami w przyszłym roku zmienią się zasady wykonywania obowiązków oraz harmonogramy wsparcia dla rodzin. Jakie

Pomoc Społeczna 1Comments

Jakie są fazy przemocy w rodzinie?

Zjawisko przemocy w rodzinie nie jest jednorazowym incydentem, lecz wieloetapowym procesem, który powtarza się i narasta. Faza 1 – „Cisza przed burzą” czyli narastające napięcie Na tym etapie sprawca staje

Pomoc Społeczna 2 komentarze

Na jakich zasadach działa program osłonowy?

Zadaniem każdego samorządu jest budowanie programu, który będzie przeciwdziałał patologiom w rodzinie. Chodzi przede wszystkim o alkoholizm, przemoc oraz negatywnie działające środowisko. Najczęściej jednak uformowanie planu jest niemożliwe ze względu

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply