Na jakich zasadach przyznaje się zasiłek dla opiekunów?

Na jakich zasadach przyznaje się zasiłek dla opiekunów?

W zgodzie z ustaleniami Trybunału Konstytucyjnego zlikwidowane zostaną dotacje pielęgnacyjne dla pomocników niepełnosprawnych. Jednocześnie wprowadzone nowe przepisy, w ramach których opiekun uzyska częściowe wynagrodzenie za opiekę i wsparcie. Ile wyniesie zasiłek? Kto powinien się o niego ubiegać?

Przede wszystkim o zasiłek mogą zabiegać osoby, które złożyły wniosek i uzyskały pozytywną decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dodatkowo zostaną zwrócone zaległe świadczenia, najwcześniej od lipca 2013 roku.

Według wyliczeń standardowy zasiłek dla opiekunów ustanowiony został 520 zł i będzie wypłacany co miesiąc. Trzeba jednak wiedzieć, że podczas przelewania gotówki nie będzie się liczył przychód rodziny przypadający na jednego członka.

Oprócz tego środki otrzyma pomocnik, który nie zrezygnował z kariery zawodowej i posiada dotychczasowe stanowisko. Do niedawno należało podjąć decyzję i wybrać opiekę nad niepełnosprawnym lub pozostanie w aktualnym miejscu pracy.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 1Comments

Jak otrzymać rentę socjalną?

Zgodnie z funkcjonującymi w kraju przepisami prawo do renty socjalnej ma osoba, która udowadnia niezdolność do pojęcia pracy. Przyznawaniem świadczenia trudni się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podejmuje decyzję o udostępnieniu

Pomoc Społeczna 1Comments

Jak uzyskać kartę parkingową dla niepełnosprawnego?

Korzystanie z miejsc oznaczonych jako zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych jest możliwe w przypadku posiadania parkingowej karty inwalidzkiej. Wspomniana karta jest ważna na terenie kraju oraz w Unii Europejskiej. Aby ubiegać

Pomoc Społeczna 1Comments

Wszystko o rencie socjalnej

Zgodnie z funkcjonującymi w Polsce przepisami prawo do renty socjalnej uzyskuje osoba, która wykazuje niezdolność do rozpoczęcia pracy. Wypłacaniem świadczenia trudni się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podejmuje decyzję o przelewaniu

2 komentarze

  1. maro
    07 stycznia, 19:01 Reply
    Moim zdaniem zasiłek powinien być tylko dla osób, które rzeczywiście tego potrzebują, a mianowicie dla najbiedniejszych.
  2. becia
    19 stycznia, 10:41 Reply
    Zasiłek do opiekunów jest bardzo potrzebny. Opiekunowie zdecydowanie wykonują dużo pracy za małe pieniądze.

Leave a Reply