Jak unieważnić małżeństwo?

Jak unieważnić małżeństwo?

Wiele osób myli rozwód z unieważnieniem małżeństwa. Są to jednak dwie różne sprawy i korzysta się z tych rozwiązań z odmiennych powodów. Na czym polega unieważnienie, kto je stosuje oraz jakie są skutki takiego rozwiązania?

Podstawowym powodem unieważnienia małżeństwa jest bezprawne jego zawarcie, tzn. bez dotrzymania wszystkich ustawowych i kościelnych procedur. Chodzi głównie o osoby, które nie uzyskały pełnoletności, mają problemy psychiczne, między parą młodą występuje pokrewieństwo lub jedna z osób jest ubezwłasnowolniona.

Oprócz tego małżeństwo uważa się za nieważne, jeśli w momencie składania przysięgi przynajmniej jedna ze stron jest pod wpływem alkoholu lub innych leków wpływających na świadomość. Są to także osoby, które zataiły swoje dane osobowe.

Jeśli małżonkowie posiadają dzieci podział władzy i praw rodzicielskich odbywa się na takich samych zasadach jak przy rozwodzie (tzn. przede wszystkim nie można rozdzielać rodzeństwa, a prawa przyznać według indywidualnych ustaleń). Alimenty przyznawane są na podstawie wynagrodzenia (płaci je ten rodzic, który nie utrzymuje dzieci).

Dobra wspólne i majątek dzielone są według wkładu każdego z małżonków lub na podstawie zawartych umów lub ustaleń.

W momencie unieważnienia małżeństwa obie strony odzyskują swoje nazwisko rodowe oraz stan cywilny sprzed ślubu.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Po jakim czasie można anulować umowę na okres próbny?

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika najczęściej współpracuje z nim na mocy umowy na okres próbny. To pakt, na bazie którego kierownik zbada, czy dany kandydat jest odpowiednią osobą na proponowane stanowisko

Wiadomości 1Comments

Na jakich zasadach działa podatek węglowodorowy?

Ponad miesiąc temu Sejm wyraził zgodę na zastosowanie zmian w ustawie dotyczącej podatku węglowodorowego. Specjaliści uważają to za wielką rewolucję w procesie wydobywczym i przyłączenie koniecznych modyfikacji. W jaki sposób

Wiadomości 0 Comments

Prowizja za udzielenie pożyczki może być niedozwolona. Sąd Najwyższy staje po stronie konsumentów

Sąd Najwyższy uchwalił, że prowizja za udzielenie pożyczki, nieprzekraczająca ustawowych limitów, może zostać uznana za niedozwolone postanowienie umowne. To wyraźne opowiedzenie się po stronie konsumentów, którzy zostali zobowiązani do zapłaty

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:03 Reply
    Nie jest łatwo unieważnić małżeństwo, szczególnie kościelne, bo muszą być spełnione pewne wymogi.

Leave a Reply