Rozwody w Unii Europejskiej

Rozwody w Unii Europejskiej

Ponad 13 lat temu Unia Europejska wprowadziła nowelizację prawa dotyczącego rozwodów, w których małżonkowie pochodzą z różnych krajów Europy. Są one o tyle korzystne, że obowiązują we wszystkich krajach członkowskich oraz mogą być wykorzystywane podczas pojedynczej rozprawy rozwodowej.

W związku z ulepszeniami i poprawieniem zapisów ustawy małżeństwa mieszane mogą dokonać jednego rozwodu (bez konieczności załatwiania formalności w każdym z państw z osobna). Muszą wybrać kraj przebywania pary lub kraj, w którym bywali najczęściej i tak załatwić wszystkie procedury.

W momencie, kiedy rozwód zostaje przyznany w jednym z krajów ojczystych pary, automatycznie informacje przepływają do kraju pochodzenia drugiego partnera. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne i znacznie skraca całość spraw do załatwienia.

Rozwód nie zostanie przyznany w sytuacji, gdy wszystkie pisma nie zostaną doręczone w terminie lub sytuacja nie będzie jasna i klarowna dla instytucji sądowych w obu krajach.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Rozwody 1Comments

Jak pisać pozwy rozwodowe?

Rozwód to sytuacja dosyć trudna dla obu stron, która wymaga wiele opanowania i silnego charakteru. Sama decyzja o podjęciu takich kroków jest ciężka i wzbudza wiele wątpliwości. Czasami nie ma

Rozwody 1Comments

Metody mediacyjne

Wiele rodzin boryka się z problemami. Głównie są to konflikty na linii rodzice-dzieci. Czasami ze zwykłych kłótni przeradzają się w awantury i długotrwałe nieporozumienia. W takich przypadkach sąd może zarządzić

Rozwody 1Comments

Czym jest intercyza?

Intercyza (inaczej: umowa majątkowa małżeńska) spisywana jest jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, aby ustalić podział dóbr i mienia posiadanego przez obie strony przed ślubem. Celem jest uregulowanie kwestii finansów i

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:07 Reply
    Po pierwsze powinniśmy przemyśleć, czy chcemy małżeństwo skoro później mamy się rozwodzić.

Leave a Reply