Czy ukaranie za granicą może mieć skutki w Polsce?

Czy ukaranie za granicą może mieć skutki w Polsce?

W Polsce wszczęcie postępowania karnego może mieć miejsce, mimo że, orzeczenie zapadło poza granicami kraju.

Na poczet orzeczonej kary sąd zalicza okres pozbawienia wolności za granicą oraz odrabianą tam karę, przy czym, są uwzględniane różnice zachodzące między państwami.

Tych przepisów nie uwzględnia się, gdy:

  1. jeżeli wyrok został przejęty przez organy sądowe Rzeczpospolitej Polskiej po tym jak zapadł za granicą, podobnie rzecz ma się z orzeczeniem wydanym za granicą i wydanie sprawcy z terytorium kraju lub jego ściganie zostało przekazane Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. w sprawach międzynarodowych orzeczeń trybunałów karnych działających na podstawie prawa międzynarodowego, które obowiązuje też Rzeczpospolitą Polską,
  3. w sprawach, gdy orzeczenie obcego państwa zostało już wydane a postępowanie zakończone, jeśli wynika to z ww. prawa międzynarodowego.

W przypadku przejęcia oskarżonego posiadającego obywatelstwo polskie i , który został prawomocnie skazany przez sąd innego państwa, sąd polski określa kwalifikację prawną czynu oraz karę podlegającą wykonaniu. Podstawę określenia tych dwóch elementów stanowi wyrok wydany przez sąd innego państwa. Pod uwagę brana jest kara grożąca za taki sam czyn w prawie polskim oraz okres faktycznego pozbawienia wolności za granicą oraz wykonana tam kara. Różnice są uwzględniane z korzyścią dla skazanego.

Zatem orzeczenie, które zapadło poza granicami kraju nie jest przeszkodą, aby wszcząć postępowanie sądowe za popełnienie tego samego przestępstwa przez polskie organy sądowe.

Jeżeli osoba sądzona za granicą odbyła tam wymierzoną karę i jest ponownie sądzona za ten sam czyn w Polsce, zgodnie z art. 114 ust. 2, uwzględniany jest przepis dotyczący złagodzenia dolegliwości kary z powodu jej podwojenia, dlatego też, kara może być wymierzona tylko raz.

Sąd uwzględnia też różnice zachodzące pomiędzy karą nałożoną przez państwo obce i kara wymierzoną przez polskie organy. Pod uwagę brany jest jej rodzaj i rzeczywisty wymiar. Jeżeli kara innego kraju jest wyższa niż Polski, uznaje się ją za odbytą.

Przejęcie wyroku osoby skazanej do wykonania w Polsce może nastąpić na podstawie wiążących umów międzynarodowych dwu- lub wielostronnych lub na podstawie art. 608 i n. kodeksu postępowania karnego, gdy nie jest związana żadnym traktatem w tej materii z innym państwem.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Kodeks karny 0 Comments

Czym jest recydywa?

O recydywie można mówić wtedy, gdy skazany prawomocnym wyrokiem (oraz odsiadujący wyrok w więzieniu) powraca na drogę przestępczą i ponownie łamie prawo. Odstęp między ostatnią odsiadką a popełnieniem kolejnego przestępstwa

Kodeks karny 1Comments

Czym jest nawiązka?

Nawiązka jest jednym z środków karnych stosowanych w postępowaniach sądowych. Jej wysokość zależy od specyfiki oraz charakterystyki konkretnego czynu. Egzekwowaniem przyznanej sumy zajmuję się sąd. Jaką nawiązkę może wyznaczyć sąd?

Kodeks karny 2 komentarze

Kiedy mówimy o obronie koniecznej?

Popełnienie przestępstwa w obronie koniecznej nie jest obciążone konsekwencjami jeśli nie wykonanie określonych czynów narażało by nas na poniesienie szkód osobistych. W sytuacji zamachu na dobra chronione prawem osoba starająca

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply