Legalny podsłuch

Legalny podsłuch

W ostatnim czasie zmianie uległy przepisy mówiące o podsłuchach zakładanych przez policję. Do niedawna wniosek o założenie podsłuchu nie musiał być wyczerpująco uzasadniony. Jak jest teraz?

Podsłuch to typowe działanie podczas kontroli operacyjnej, której prowadzenie jest utajnione. Zazwyczaj kontroli podlega poczta oraz inne dowody uzyskane przy pomocy specjalistycznych urządzeń technicznych.

Proces przeprowadzania tajnej kontroli jest ściśle określony normami, które mówią o:

  1. działaniu mających na celu ustaleniu sprawców poprzez zdobycie dowodów,
  2. uprzednim wydaniu przez sąd pozwolenia na wniosek policji,
  3. możliwości tajnej kontroli po wykorzystaniu wszystkich jawnym środków.

Policja składając wniosek musi uzasadnić swoje postępowanie od czerwca 2011 roku, czyli od dnia nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Przed aktualizacją wystarczyło podsumować, iż inne środki publiczne nie były by efektywne.

Rozmowy telefoniczne mogą być kontrolowane przez policje przez okres 3 miesięcy, w przypadku szczególnych okoliczności przez pół roku. Jeśli oczekiwanie mogłoby spowodować zniszczenie dowodów przez oskarżonego, policja może dokonać kontroli na podstawie zgodny prokuratora. W tym wypadku złożenie wnioski do sądu jest także konieczne, ponieważ w przypadku jego sprzeciwu, służby publiczne musza zniszczyć zebrane dowody.

W trakcie badania sprawy policja może uzyskać dowody związane z innym przestępstwem lub inną osobą. Wtedy odbywa się postępowanie karne z innego powództwa. Istotne jest, iż po zakończeniu procesu dowody uzyskane podczas tajnej operacji kontrolnej są niszczone.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Prawo karne 0 Comments

Jakie kary za narkotyki?

Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, który wciąż bardzo surowo traktuje posiadaczy narkotyków. Nadal nie została zreformowana ustawa wprowadzona lata temu, niepasująca do obecnych realiów. Jak zatem wygląda

Prawo karne 0 Comments

Prawa i obowiązki świadka koronnego?

Świadek koronny to osoba, która wyraziła zgodę na przekazywanie informacji istotnych w całym postępowaniu pod warunkiem, że kara zostanie maksymalnie zminimalizowana. Świadek koronny to kluczowa postać w procesach sądowych, posiada

Prawo karne 4 komentarze

Ile kosztuje izba wytrzeźwień?

Izby wytrzeźwień to instytucje, które działają w Polsce od 1956 roku. Znajdują się w dużych miastach i opłacają je samorządy powiatowe. Zgodnie z przepisami odwozi się tam osoby pod wpływem

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply