Wszystko o rozdzielności majątkowej

Wszystko o rozdzielności majątkowej

O rozdzielności majątkowej można mówić wtedy, gdy zostanie podpisana odpowiednia umowa (innymi słowy intercyza). Zdarza się jednak, że podział majątku następuje nawet, jeśli żadne dokumenty nie były podpisywane. Kiedy można zastosować takie rozwiązanie? Jakich sytuacji dotyczy?

Intercyza podpisywana jest jeszcze przez zawarciem małżeństwa i zawiera spis dóbr majątkowych wnoszonych do związku. Po ślubie cały nabyty dorobek stanowi wspólnotę i jest traktowany po równo, tzn. każda ze stron ma prawo do 50% posiadanych środków. Natomiast dobra wniesione do małżeństwa są dzielone zgodnie z zapisami intercyzy.

Dodatkowo należy pamiętać, że umowa o rozdzielności majątkowej może być korygowana lub unieważniona. Ale tylko wówczas, kiedy małżonkowie zdecydują się na połączenie swoich majątków i równy ich podział.

Czasami zdarza się tak, że majątek jest dzielony nawet w sytuacji, kiedy małżonkowie nie zawierali intercyzy. Dotyczy to sytuacji bardzo istotnych (np. ubezwłasnowolnienie jednej ze stron, separacja lub bankructwo), a ostateczną decyzję podejmuje zawsze sąd.

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wiadomości 9 komentarzy

Ekspansja zagraniczna. Aspekty prawne – gdzie szukać pomocy?

W poprzednim artykule omawialiśmy aspekty związane z podjęciem decyzji o rozpoczęciu eksportu. Analiza dotychczasowej działalności, pytanie o pozycję na rynku krajowym, określenie mocnych i słabych stron firmy oraz opracowana strategia w

Wiadomości 0 Comments

Czym jest spółka przekształcona?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każda spółka handlowa może zostać przekształcona. Po spełnieniu wszystkich formalności przejmuje obowiązki i przestrzega respektuje przepisy w zgodzie ze swoim wyborem. Jak przebiega i

Wiadomości 0 Comments

IKZE – z nowym rokiem większe zyski podatkowe i lepsza zachęta do oszczędzania!

Głośna ustawa zmieniająca OFE, i podpis który złożył pod nią Prezydent RP Bronisław Komorowski ma szerszy wpływ niż ten nagłośniony medialnie w ostatnich miesiącach. Co ważniejsze – wpływ pozytywny… Ustawa

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply