Wszystko o rozdzielności majątkowej

Wszystko o rozdzielności majątkowej

O rozdzielności majątkowej można mówić wtedy, gdy zostanie podpisana odpowiednia umowa (innymi słowy intercyza). Zdarza się jednak, że podział majątku następuje nawet, jeśli żadne dokumenty nie były podpisywane. Kiedy można zastosować takie rozwiązanie? Jakich sytuacji dotyczy?

Intercyza podpisywana jest jeszcze przez zawarciem małżeństwa i zawiera spis dóbr majątkowych wnoszonych do związku. Po ślubie cały nabyty dorobek stanowi wspólnotę i jest traktowany po równo, tzn. każda ze stron ma prawo do 50% posiadanych środków. Natomiast dobra wniesione do małżeństwa są dzielone zgodnie z zapisami intercyzy.

Dodatkowo należy pamiętać, że umowa o rozdzielności majątkowej może być korygowana lub unieważniona. Ale tylko wówczas, kiedy małżonkowie zdecydują się na połączenie swoich majątków i równy ich podział.

Czasami zdarza się tak, że majątek jest dzielony nawet w sytuacji, kiedy małżonkowie nie zawierali intercyzy. Dotyczy to sytuacji bardzo istotnych (np. ubezwłasnowolnienie jednej ze stron, separacja lub bankructwo), a ostateczną decyzję podejmuje zawsze sąd.

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Wszystko o księdze inwentarzowej

Większość właścicieli samodzielnie zajmuje się dokumentacją firmy i załatwia wszystkie sprawy formalne. W tej grupie znajdują się księgi inwentarzowe, które wykazują środki trwałe. W jaki sposób powinny być uzupełniane? W

Wiadomości 0 Comments

Klienci banków skarżą się do Rzecznika Finansowego

W ubiegłym roku do Rzecznika Finansowego wpłynęło ponad tysiąc wniosków o interwencję w sprawie kredytów hipotecznych. Blisko połowa z nich dotyczyła kredytów walutowych. Klienci najczęściej skarżą się na klauzule niedozwolone w umowach kredytowych. Jeśli

Wiadomości 0 Comments

Nowe przepisy antydopingowe czekają na podpis prezydenta

Po igrzyskach zostanie przedstawiona do konsultacji ustawa, która zwiększy kontrolę nad wydatkowaniem środków przez związki sportowe – zapowiada minister sportu i turystyki. Resort pracuje też nad wdrożeniem ustawy antydopingowej, która ma pomoc

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply