Czy można uniknąć eksmisji?

Czy można uniknąć eksmisji?

Jeśli lokator nieustannie opóźnia terminowe uiszczanie opłat mieszkaniowych, wówczas można wnioskować o eksmisję. Jest to ostateczna forma odzyskiwania zadłużenia i bardzo nieprzyjemna dla obu stron. Jak uchronić się przed eksmisją oraz czy to jest w ogóle możliwe?

Zazwyczaj z płatnościami zalegają ubogie rodziny, które nie posiadają źródła utrzymania. Dodatkowo korzystają z wsparcia Pomocy Społecznej oraz innych organizacji na rzecz rodziny. Wedle prawa lokatorzy tacy powinni być eksmitowani po określonym czasie lub po przekroczeniu konkretnej sumy zaległości.

Okazuje się jednak, że eksmisja z mieszkania nie jest taka łatwa. Szczególnie dlatego, że gmina powinna zapewnić w takiej sytuacji lokal zastępczy. Jak jednak doskonale wiadomo, nie jest ich zbyt wiele w zapasie. W związku z tym władze starają się różnymi sposobami pomagać ubogim rodzinom w regulowaniu opłat.

Przede wszystkim zaczyna się od podzielenia zgromadzonej sumy na mniejsze części, np. 50 zł miesięcznie lub inne kwoty według wspólnych ustaleń. Dodatkowo poszukuje się pracy dla lokatorów, aby mogli opłacać czynsz. Czasami pieniądze są automatycznie ściągane z wynagrodzenia.

W skrajnych przypadkach gmina może zdecydować się na zmniejszenie opłat za mieszkanie. Jednak udogodnienie to ma charakter czasowy i w razie poprawienia sytuacji materialnej jest odbierane.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 1Comments

Na jakich zasadach przyznaje się zasiłek celowy?

W Polsce system socjalny jest dobrze rozwinięty. Rząd wprowadził liczne świadczenia oraz pomoc finansową dla potrzebujących. Wśród całej masy dostępnych znajduje się również zasiłek celowy. Kto może z niego skorzystać?

Pomoc Społeczna 2 komentarze

Na jakich zasadach działa program osłonowy?

Zadaniem każdego samorządu jest budowanie programu, który będzie przeciwdziałał patologiom w rodzinie. Chodzi przede wszystkim o alkoholizm, przemoc oraz negatywnie działające środowisko. Najczęściej jednak uformowanie planu jest niemożliwe ze względu

Pomoc Społeczna 0 Comments

Wszystko o kontraktach socjalnych

Każdy pracownik socjalny posiada całą listę obowiązków koniecznych do wypełnienia w okresie swojej pracy zawodowej. Wśród wielu jest pomoc biednym i niesamodzielnym rodzinom, znalezienie wyjścia z ciężkiej sytuacji życiowej oraz

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:03 Reply
    Eksmisji jest bardzo ciężko uniknąć, ale nikt nie mówi, że to nie możliwe. Należy się tylko dobrze zorientować w tym temacie.

Leave a Reply