Zasady wyboru sołtysa

Posada sołtysa to bardzo odpowiedzialna i poważna funkcja. Przede wszystkim dlatego, że to sołtys reprezentuje całe sołectwo oraz jest uczestnikiem spotkań w gminie lub na naradach z wójtem. Jak wybierany jest sołtys i kto decyduje o zwycięzcy?

Wybór sołtysa należy do społeczności wiejskiej i odbywa się w trybie tajnym. Każdy ma tylko jeden głos. Jeśli chodzi o kandydatów to zgłosić się może dowolna ilość chętnych na takie stanowisko. Wybory odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu (na tydzień lub dwa przed glosowaniem) i powiadomieniu wszystkich uprawnionych do głosowania.

Przez społeczność wiejską uprawnioną do głosowania rozumie się mieszkańców konkretnego sołectwa. Warunkiem jest uzyskanie pełnoletności oraz zameldowanie na wyznaczonym obszarze.

Sołtys wybierany jest za zebraniu. Przestrzegania procedur pilnuje wyznaczona wcześniej komisja (trzy osoby, które przybyły na zebranie).

Stanowisko sołtysa to ciężka i trudna praca. Przede wszystkim dlatego, że musi czuwać nad całym sołectwem, jego sprawami oraz mieszkańcami. Powinien godnie prezentować swój rejon na zebraniach lub naradach. Oprócz tego zobowiązany jest do rozliczania się z mieszkańcami oraz ustalanie uchwał i zarządzeń.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Kto pobiera opłaty targowe?

Fundamentalnym źródłem dochodu każdej gminy są lokalne opłaty oraz podatki. Wśród nich na wysokim miejscu planuje się opłata targowa. Stosowana jest w odniesieniu do handlarzy na placach targowych oraz pozostałych

Sądy administracyjne i wojskowe

Polskie sadownictwo dzieli się kilka kategorii. Pośród szczególnych odłamów znajdziemy sądy administracyjne i wojskowe. Jednostki administracyjne maja za zadanie kontrole działań administracyjnych na terenie państwa. Do sądów tego typu wznosimy

Jaką wartość mają podatki rolne i leśne?

Wielkość podatku leśnego i rolnego ustala gmina. W tym roku stawki te wynoszą: 189,65 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (równowartością 2,5 q żyta) i 379,30 zł od 1 ha

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply