Zasady wyboru sołtysa

Posada sołtysa to bardzo odpowiedzialna i poważna funkcja. Przede wszystkim dlatego, że to sołtys reprezentuje całe sołectwo oraz jest uczestnikiem spotkań w gminie lub na naradach z wójtem. Jak wybierany jest sołtys i kto decyduje o zwycięzcy?

Wybór sołtysa należy do społeczności wiejskiej i odbywa się w trybie tajnym. Każdy ma tylko jeden głos. Jeśli chodzi o kandydatów to zgłosić się może dowolna ilość chętnych na takie stanowisko. Wybory odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu (na tydzień lub dwa przed glosowaniem) i powiadomieniu wszystkich uprawnionych do głosowania.

Przez społeczność wiejską uprawnioną do głosowania rozumie się mieszkańców konkretnego sołectwa. Warunkiem jest uzyskanie pełnoletności oraz zameldowanie na wyznaczonym obszarze.

Sołtys wybierany jest za zebraniu. Przestrzegania procedur pilnuje wyznaczona wcześniej komisja (trzy osoby, które przybyły na zebranie).

Stanowisko sołtysa to ciężka i trudna praca. Przede wszystkim dlatego, że musi czuwać nad całym sołectwem, jego sprawami oraz mieszkańcami. Powinien godnie prezentować swój rejon na zebraniach lub naradach. Oprócz tego zobowiązany jest do rozliczania się z mieszkańcami oraz ustalanie uchwał i zarządzeń.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Czym powinien charakteryzować się skarbnik gminy?

Od wielu lat działa zasada, że do uzyskania stanowiska samorządowego trzeba posiadać pożądane wykształcenie. Do tej pory liczyły się przede wszystkim możliwości i predyspozycje. Jednak wymagania uległy zmianie, szczególnie w

Sprawy urzędowe 0 Comments

Jakie cechy powinien mieć skarbnik gminny?

Od wielu lat funkcjonuje zasada, że do zajęcia etatu samorządowego trzeba mieć potrzebne kwalifikacje. Dotychczas liczyły się przede wszystkim umiejętności i predyspozycje. Jednak wymagania się zmieniły, szczególnie w odniesieniu do

Kiedy opłata targowa nie jest uiszczana?

Aktualnie w Polsce funkcjonuje z powodzeniem całe mnóstwo targowisk i regionalnych bazarów. Towary oferowane przez sprzedawców są bardzo różnorodne i zależne od możliwości regionu. Zazwyczaj chodzi o towary spożywcze (warzywa

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply