Na jakich zasadach przyznaje się zasiłek celowy?

Na jakich zasadach przyznaje się zasiłek celowy?

W Polsce system socjalny jest dobrze rozwinięty. Rząd wprowadził liczne świadczenia oraz pomoc finansową dla potrzebujących. Wśród całej masy dostępnych znajduje się również zasiłek celowy. Kto może z niego skorzystać? Na jakiej podstawie jest wydawany?

Po pierwsze trzeba wyjaśnić, że zasiłek celowy przyznawany jest na podstawowe wydatki, które są pilne i muszą być zrealizowane niezwłocznie. Chodzi głównie o żywność, leki, ubrania, opał, remonty oraz organizację pogrzebu.

Z pomocy korzystać mogą całe rodziny lub osoba samotna nawet w przypadku, kiedy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza ustalone granice. Warunkiem odebrania pieniędzy jest zwrócenie części świadczenia.

Aby pobrać zasiłek celowy należy złożyć odpowiedni wniosek oraz załączyć szeroki opis problemu, udowodnić trudną sytuację ekonomiczną oraz szacunkową kwotę. Z pewnością o pozytywnej decyzji zainteresowany zostanie poinformowany na piśmie oraz uzyska dalsze instrukcje.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 1Comments

Jakie są fazy przemocy w rodzinie?

Zjawisko przemocy w rodzinie nie jest jednorazowym incydentem, lecz wieloetapowym procesem, który powtarza się i narasta. Faza 1 – „Cisza przed burzą” czyli narastające napięcie Na tym etapie sprawca staje

Pomoc Społeczna 1Comments

Czy można uniknąć eksmisji?

Jeśli lokator nieustannie opóźnia terminowe uiszczanie opłat mieszkaniowych, wówczas można wnioskować o eksmisję. Jest to ostateczna forma odzyskiwania zadłużenia i bardzo nieprzyjemna dla obu stron. Jak uchronić się przed eksmisją

Pomoc Społeczna 0 Comments

Czym charakteryzuje się kontrakt socjalny?

Każdy urzędnik socjalny ma całą listę obowiązków koniecznych do wykonania w okresie swojej pracy zawodowej. Wśród nich jest pomoc ubogim i niesamodzielnym rodzinom, wskazanie wyjścia z ciężkiej sytuacji życiowej oraz

1 Comment

  1. maro
    07 stycznia, 18:57 Reply
    Zasiłek celowy - nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje..

Leave a Reply