Na jakich zasadach przyznaje się zasiłek celowy?

Na jakich zasadach przyznaje się zasiłek celowy?

W Polsce system socjalny jest dobrze rozwinięty. Rząd wprowadził liczne świadczenia oraz pomoc finansową dla potrzebujących. Wśród całej masy dostępnych znajduje się również zasiłek celowy. Kto może z niego skorzystać? Na jakiej podstawie jest wydawany?

Po pierwsze trzeba wyjaśnić, że zasiłek celowy przyznawany jest na podstawowe wydatki, które są pilne i muszą być zrealizowane niezwłocznie. Chodzi głównie o żywność, leki, ubrania, opał, remonty oraz organizację pogrzebu.

Z pomocy korzystać mogą całe rodziny lub osoba samotna nawet w przypadku, kiedy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza ustalone granice. Warunkiem odebrania pieniędzy jest zwrócenie części świadczenia.

Aby pobrać zasiłek celowy należy złożyć odpowiedni wniosek oraz załączyć szeroki opis problemu, udowodnić trudną sytuację ekonomiczną oraz szacunkową kwotę. Z pewnością o pozytywnej decyzji zainteresowany zostanie poinformowany na piśmie oraz uzyska dalsze instrukcje.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 1Comments

Jak otrzymać rentę socjalną?

Zgodnie z funkcjonującymi w kraju przepisami prawo do renty socjalnej ma osoba, która udowadnia niezdolność do pojęcia pracy. Przyznawaniem świadczenia trudni się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podejmuje decyzję o udostępnieniu

Pomoc Społeczna 1Comments

Czy trzeba płacić za odtwarzanie muzyki?

Organizacje zbiorowego zarządzenia pobierają opłatę za odtwarzanie muzyki, z którym łączą się korzyści majątkowe. Dla przedsiębiorców ważne jest, aby do sklepu czy restauracji dobrać odpowiednią muzykę, ponieważ wpływa ona na

Pomoc Społeczna 1Comments

Wszystko o rencie socjalnej

Zgodnie z funkcjonującymi w Polsce przepisami prawo do renty socjalnej uzyskuje osoba, która wykazuje niezdolność do rozpoczęcia pracy. Wypłacaniem świadczenia trudni się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podejmuje decyzję o przelewaniu

1 Comment

  1. maro
    07 stycznia, 18:57 Reply
    Zasiłek celowy - nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje..

Leave a Reply