Czym jest intercyza?

Czym jest intercyza?

Intercyza (inaczej: umowa majątkowa małżeńska) spisywana jest jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, aby ustalić podział dóbr i mienia posiadanego przez obie strony przed ślubem. Celem jest uregulowanie kwestii finansów i spraw organizacyjnych na wypadek sprawy rozwodowej lub rozstania.

Aby intercyza miała moc prawną musi zostać sporządzona w postaci aktu notarialnego oraz podpisana przez samego zainteresowanego. Umowa majątkowa, która spisana zostanie w innej formie jest nieważna, a jej ustalenia nie mogą być respektowane.

Przede wszystkim należy powiedzieć, że to od przyszłych małżonków zależy, jakie ustalenia przyjmą za korzystne w intercyzie. Do wyboru mają przynajmniej kilka rozwiązań. Dość popularne jest podzielenie majątku po równo, przyznanie konkretnych dóbr według uznania lub pozbawienie drugiej strony dostępu do własnego przybytku.

Umowa może zostać podpisana jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński. Dodatkowo akt notarialny może pozostać tajemnicą, tzn. zawarty bez wiedzy przyszłej żony lub męża. Istnieje również możliwość zawarcia intercyzy po ślubie. Odbywa się to na takich samych zasadach.

Coraz więcej małżeństw korzysta z tej formy regulowania dóbr materialnych głównie po to, aby unormować i ustabilizować sprawy podziałowe. Dla wielu ludzi intercyza jest oznaką zaufania i uczciwości małżeńskiej.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Rozwody 2 komentarze

Jak wygląda pozew rozwodowy?

Od dłuższego czasu wiele małżeństw posiada ogromne problemy w życiu osobistym. Niektórych nie można rozwiązać ugodowo i nieunikniony jest rozwód. Żeby jednak został ustanowiony prawomocnym wyrokiem sądu trzeba przygotować i

Rozwody 3 komentarze

Czym charakteryzuje się pozer rozwodowy?

W ostatnim czasie wiele małżeństw posiada duże kłopoty osobiste. Niektórych nie można załatwić ugodowo i potrzebny jest rozwód. Aby jednak został ogłoszony na podstawie decyzji sądu należy napisać i przekazać

Rozwody 2 komentarze

Jak odbywają się rozwody kościelne?

Jeśli małżonkowie uznają, że nie są sobie przeznaczeni oraz inaczej wyobrażali sobie życie po ślubie mogą wystąpić o rozwód. Procedura jest dość prosta jeśli nie orzeka się o winie, wszystko

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:02 Reply
    Dla mnie intercyza jest bezsensu to jest przede wszystkim brak zaufania do drugiej osoby i nic więcej.

Leave a Reply