Czym jest intercyza?

Czym jest intercyza?

Intercyza (inaczej: umowa majątkowa małżeńska) spisywana jest jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, aby ustalić podział dóbr i mienia posiadanego przez obie strony przed ślubem. Celem jest uregulowanie kwestii finansów i spraw organizacyjnych na wypadek sprawy rozwodowej lub rozstania.

Aby intercyza miała moc prawną musi zostać sporządzona w postaci aktu notarialnego oraz podpisana przez samego zainteresowanego. Umowa majątkowa, która spisana zostanie w innej formie jest nieważna, a jej ustalenia nie mogą być respektowane.

Przede wszystkim należy powiedzieć, że to od przyszłych małżonków zależy, jakie ustalenia przyjmą za korzystne w intercyzie. Do wyboru mają przynajmniej kilka rozwiązań. Dość popularne jest podzielenie majątku po równo, przyznanie konkretnych dóbr według uznania lub pozbawienie drugiej strony dostępu do własnego przybytku.

Umowa może zostać podpisana jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński. Dodatkowo akt notarialny może pozostać tajemnicą, tzn. zawarty bez wiedzy przyszłej żony lub męża. Istnieje również możliwość zawarcia intercyzy po ślubie. Odbywa się to na takich samych zasadach.

Coraz więcej małżeństw korzysta z tej formy regulowania dóbr materialnych głównie po to, aby unormować i ustabilizować sprawy podziałowe. Dla wielu ludzi intercyza jest oznaką zaufania i uczciwości małżeńskiej.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Rozwody 2 komentarze

Ile obecnie kosztują sprawy rozwodowe?

Każda sprawa rozwodowa zmierza do określenia lub podziału odpowiedzialności za rozpad związku małżeńskiego. Dodatkowo sąd dołącza opinię, kto pokryje koszty sądowe i w jakiej wysokości. Co wpływa na końcową sumę

Rozwody 1Comments

Czym jest separacja w małżeństwie?

Separacja, w odróżnieniu od rozwodu, nie rozwiązuje sakramentu małżeństwa. Oznacza czasowy rozkład pożycia małżeńskiego. Potocznie mówimy o rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy określa złożenie wniosku

Rozwody 1Comments

Jak pisać pozwy rozwodowe?

Rozwód to sytuacja dosyć trudna dla obu stron, która wymaga wiele opanowania i silnego charakteru. Sama decyzja o podjęciu takich kroków jest ciężka i wzbudza wiele wątpliwości. Czasami nie ma

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:02 Reply
    Dla mnie intercyza jest bezsensu to jest przede wszystkim brak zaufania do drugiej osoby i nic więcej.

Leave a Reply