W jakich warunkach mieszka osadzony?

W jakich warunkach mieszka osadzony?

Każdy skazany prawomocnym wyrokiem sądowym zmuszony jest do odbywania kary w zakładzie karnym. Ogromne znaczenie mają warunki bytowe pomieszczeń więziennych. Dlatego też w Kodeksie Karnym znalazł się zapis omawiający charakterystykę celi oraz ogólne informacje o organizacji życia więźnia.

Zazwyczaj przestępcy są zsyłani do celi, w której będą odsiadywać wyrok z współwięźniami. Czasami jednak sąd wyraża zgodę na przyznanie własnego pomieszczenia. Jednak aby tak się stało skazany powinien wykazywać odpowiednie przesłanki. Przede wszystkim liczy się opinia lekarza, który może stwierdzić, że więzień jest niebezpieczny dla otoczenia lub ma schorzenie, które będzie uciążliwe dla pozostałych osadzonych.

Każdy więzień może przechowywać w swoim pomieszczeniu więziennym całą dokumentację osobistą oraz procesową, produkty spożywcze oraz inne dozwolone, przedmioty przeznaczone do codziennej pielęgnacji, podstawowe przybory, zegarek, korespondencję, zdjęcia, przedmioty związane z wiarą, własne zapiski oraz książki i gazety.

Oprócz wyżej wymienionych rzeczy skazany może wnosić o pozwolenie na telewizor, radio, komputer oraz inne przedmioty, które mogą wpłynąć na poprawę warunków bytowych. Żaden z nich jednak nie może zagrażać życiu lub zdrowiu osadzonego.

Żaden więzień nie może dysponować telefonem komórkowym lub innym urządzeniem, które służy do komunikacji na odległość.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Więziennictwo 2 komentarze

Areszt tymczasowy jako środek zapobiegawczy

W postępowaniu prawnym w Polsce areszt tymczasowy jest jednym z najbardziej dolegliwych środków zapobiegawczych. W sytuacjach wyjątkowych jest najskuteczniejszym środkiem izolacyjnym. Środki zapobiegawcze są środkami przymusu, których zadaniem jest zapewnienie

Więziennictwo 1Comments

Charakterystyka aresztu wydobywczego

Specyfiką aresztu wydobywczego jest nieustannie przedłużanie aresztu tymczasowego, aby pozyskać jak najwięcej informacji dotyczących szczegółów śledztwa i postępowania. Procedura ta nie została opisana w żadnej ustawie, jednak jest w Polsce

Więziennictwo 1Comments

Podstawy do zastosowania aresztu tymczasowego

Areszt tymczasowy stosowany jest dla dobra śledztwa. Przede wszystkim po to, aby odciąć podejrzanego od świata zewnętrznego oraz uniemożliwić kontakt z pozostałymi podejrzanymi. O tymczasowym zamknięciu decyduje sąd i on

2 komentarze

  1. truskaweczka
    19 września, 14:38 Reply
    Każdy skazany prawomocnym wyrokiem sądowym zmuszony jest do odbywania kary w zakładzie karnym. Jednak warunki tam panujące moim zdaniem są za dobre.
  2. agula
    30 grudnia, 16:01 Reply
    Moim zdaniem osadzony ma za dobre warunki, powinni mieć gorsze, żeby nauczyli się pokory.

Leave a Reply