Charakterystyka aresztu wydobywczego

Charakterystyka aresztu wydobywczego

Specyfiką aresztu wydobywczego jest nieustannie przedłużanie aresztu tymczasowego, aby pozyskać jak najwięcej informacji dotyczących szczegółów śledztwa i postępowania. Procedura ta nie została opisana w żadnej ustawie, jednak jest w Polsce sporadycznie stosowana. Kogo dotyczy areszt wydobywczy i kto postanawia o jego zastosowaniu?

Areszt wydobywczy może zostać zastosowany na zlecenie sądu, jednak nie musi być zapisywany w żadnych protokołach, ponieważ nie ma podstawy prawnej.

Nazwa jest dosyć nowa i nadana przez dziennikarzy w odniesieniu do procederu przedłużającego się aresztu tymczasowego. Teoretycznie działanie takie jest niezgodne z prawem, ponieważ bezpodstawne odraczanie terminu skazującego nie może mieć miejsca (bez podania sensownych powodów, np. ciężka choroba skazanego).

Podstawową przyczyną stosowania aresztu wydobywczego jest chęć pozyskania dodatkowych wiadomości na temat popełnionego przestępstwa. Stosuje się w tym celu wiele metod i strategii ułatwiających pozyskanie wiadomości.

Trudno o szczegółową charakterystyką tego zjawiska, ponieważ wedle prawa nie istnieje. Można jedynie wysnuwać wnioski i znajdować podobieństwa w różnych sprawach tego typu.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Więziennictwo 2 komentarze

Czym jest nadzór penitencjarny?

Nadzór penitencjarny normuje w Polsce Kodeks Karny z 1997 roku. Sędzia zajmujący się tego typu nadzorem odpowiedzialny jest za kontrole legalności i zgodności z prawem wyroków wydawanych przez sądy. Oskarżeni

Więziennictwo 3 komentarze

Obowiązki przestępcy w zakładzie karnym

Nałożenie na przestępcę obowiązku wykonania jakieś kary ma za zadanie spełnienie konkretnej funkcji. W przypadku pozbawienie wolności jest to wzbudzenie świadomości u skazanego jak ważne jest przestrzeganie praw pozwalających na

Więziennictwo 1Comments

Podstawy do zastosowania aresztu tymczasowego

Areszt tymczasowy stosowany jest dla dobra śledztwa. Przede wszystkim po to, aby odciąć podejrzanego od świata zewnętrznego oraz uniemożliwić kontakt z pozostałymi podejrzanymi. O tymczasowym zamknięciu decyduje sąd i on

1 Comment

  1. truskaweczka
    19 września, 14:37 Reply
    Specyfiką aresztu wydobywczego jest nieustannie przedłużanie aresztu tymczasowego, ale weźmy pod uwagę, że na niektórych złoczyńców nawet areszt tymczasowy nie działa.

Leave a Reply