Wszystko o księgach wieczystych

Wszystko o księgach wieczystych

Osoby, które chcą pozyskać podstawowe wiadomości na temat wybranej nieruchomości muszą zasięgnąć wiedzy w księgach wieczystych. Gromadzeniem oraz uaktualnianiem zajmują się Sądy Rejonowe w całej Polsce i dostęp do nich może mieć każdy obywatel Polski.

Księgi wieczyste dotyczą nieruchomości w postaci gruntów, budynków, lokali, przedmiotów. Oznacza to, że każdy z wymienionych obiektów powinien, jeśli jeszcze nie jest, być wpisany do takiego rejestru. Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej jest powiązana z właścicielem (podane są dane osobowe właściciela), zawiera przepisy prawne do posiadania i wieczystego użytkowania (osoby upoważnione), a także ograniczenia i obciążenia hipoteczne. Oprócz tego w księdze gromadzone są wszelkie dokumenty i pisma związane z konkretną sprawą.

Aby wpisać wybraną nieruchomość do księgi należy wypełnić wniosek i przekazać do Sądu Rejonowego, który zajmie się wszystkimi formalnościami. Do formalności należy przede wszystkim sprawdzenie wiarygodności przedstawionych dokumentów, prowadzenie postępowania dokumentującego oraz inne czynności dowodowe.

O wyniku postępowania dowiadują się właściciele. Wszystko odbywa się korespondencyjnie, bez konieczności ponownej wizyty w siedzibie Sądu.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Co zrobić, gdy umrze pełnomocnik?

Pełnomocnik to osoba, która zajmuje się reprezentacją osoby prywatnej lub instytucji w sądzie lub innym miejscu o charakterze administracyjnym. Jego podstawowym zadaniem jest działanie na rzecz klienta i dobra jego

Wszystko co powinniśmy wiedzieć o sądach polubownych

Sąd polubowny jest sądem niepaństwowym, wydającym wyroki w sprawach cywilnoprawnych takich jak: prawa majątkowe i prawa niemajątkowe z wyjątkiem sporów o alimenty. Zapis na sąd polubowny, określany także jako umowa

Jak zaskarżyć organ administracyjny do WSA?

W polskim systemie prawnym możliwość zaskarżenia decyzji i działań administracji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W jakich okolicznościach jest to możliwe? Podstawa prawne w tym przypadku jest ustawa Prawo o postępowaniu

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply