Co zrobić, gdy umrze pełnomocnik?

Co zrobić, gdy umrze pełnomocnik?

Pełnomocnik to osoba, która zajmuje się reprezentacją osoby prywatnej lub instytucji w sądzie lub innym miejscu o charakterze administracyjnym. Jego podstawowym zadaniem jest działanie na rzecz klienta i dobra jego interesów. Co zrobić, jeśli pełnomocnik poważnie zachoruje lub umrze? Jak się zachować?

Jeśli dojdzie do zgonu pełnomocnika, wówczas całe postępowanie nie zostaje przerwane. Toczy się nadal, a klient ma możliwość na znalezienie innego przedstawiciela i ewentualne odroczenie zbliżającej się rozprawy.

Sąd bierze pod uwagę powagę sytuacji i trud znalezienia kogoś na zastępstwo. Odłożenie sprawy uważane jest za zasadne szczególnie dlatego, że brak pełnomocnika może niekorzystnie wpłynąć na klienta i jego sprawy. To praktycznie brak możliwości obrony i często wiedzy, aby zabierać głos na rozprawie.

Jeśli natomiast dojdzie do zgonu adwokata, wówczas sąd może doprowadzić do zawieszenia sprawy i ponownego wznowienia w wyznaczonym terminie.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Wszystko co powinniśmy wiedzieć o sądach polubownych

Sąd polubowny jest sądem niepaństwowym, wydającym wyroki w sprawach cywilnoprawnych takich jak: prawa majątkowe i prawa niemajątkowe z wyjątkiem sporów o alimenty. Zapis na sąd polubowny, określany także jako umowa

Jak zaskarżyć organ administracyjny do WSA?

W polskim systemie prawnym możliwość zaskarżenia decyzji i działań administracji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W jakich okolicznościach jest to możliwe? Podstawa prawne w tym przypadku jest ustawa Prawo o postępowaniu

Wszystko o księgach wieczystych

Osoby, które chcą pozyskać podstawowe wiadomości na temat wybranej nieruchomości muszą zasięgnąć wiedzy w księgach wieczystych. Gromadzeniem oraz uaktualnianiem zajmują się Sądy Rejonowe w całej Polsce i dostęp do nich

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply