Wszystko co powinniśmy wiedzieć o sądach polubownych

Wszystko co powinniśmy wiedzieć o sądach polubownych

Sąd polubowny jest sądem niepaństwowym, wydającym wyroki w sprawach cywilnoprawnych takich jak: prawa majątkowe i prawa niemajątkowe z wyjątkiem sporów o alimenty.

Zapis na sąd polubowny, określany także jako umowa przedprocesowa, stanowi podstawę do wszczęcia postępowania polubownego. Aby umowa miała wartość prawną powinna określać przedmiot sporu oraz podstawę prawną, na podstawie której wnosimy o sprawę w sądzie polubownym. Wartości prawnej nie posiadają postanowienia naruszające zasadę równości tj. uprawniające tylko jedną ze stron do złożenia zapisu na sąd polubowny. Samo złożenie umowy procesowej może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.

Najczęściej w skład sądu polubownego wchodzi trzech arbitrów. Istnieje jednak możliwość określenia ich liczby przez strony postępowania. Za arbitra uważa się osobę fizyczną mającą pełny zakres czynności prawnych oraz niebędącą aktywnym sędzią.

Przed rozpoczęciem postępowania w sądzie polubownym strony mogą ustalić zasady i tryb rozprawy. W przypadku braku jednomyślnej decyzji sąd prowadzi sprawę zgodnie z własnym uznaniem bez konieczności stosowania przepisów o postępowaniu sądowym.

Obie strony sporu mają te same prawa do wysłuchania i przedstawienia swoich racji wraz z okazaniem dowodów. W przypadku zgody stron, co do charakteru prowadzonego procesu, za dzień jego rozpoczęcia uznaje się datę dostarczenia pozwanemu pisma o rozstrzygnięcie sprawy przez wyżej wymieniony sąd. Następnie powód wnosi pozew, do którego powinien ustosunkować się pozwany.

Wyrok sądu polubownego zapada większością głosów. Decyzja sporządzana jest na piśmie i podpisywana przez wszystkich arbitrów biorących udział o procesie. Wydany wyrok ma moc prawną, podobnie jak orzeczenia sądu powszechnego, po stwierdzeniu możliwości ich wprowadzenia w życie przez sąd.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Polska jako marka coraz lepiej rozpoznawalna przez konsumentów za granicą

Produkty „made in Poland” zyskują uznanie konsumentów na całym świecie. Do tradycyjnie kojarzonych z Polską branż, jak np. rolno-spożywczej, dołączają kolejne. Sukcesy za granicą odnoszą m.in. polskie śmigłowce czy ciągniki, a

Wiadomości 0 Comments

Dzięki dywersyfikacji dostaw gazu zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne Polski

Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zwiększył się import dostaw gazu z Zachodu, przez Gazociąg Jamalski. Tylko przez punkt Mallnow Rewers można rocznie sprowadzić ponad 5 mld

Wiadomości 0 Comments

5 unikalnych pomysłów na integrację i konferencję biznesową – tylko w Manor House SPA Chlewiska

Konferencje, kongresy, team building, eventy i szkolenia to dziś nieodłączne elementy prowadzenia biznesu i budowania partnerskich relacji na zewnątrz i wewnątrz firmy. Czy jednak nudne szkolenie i „dobra” zabawa są

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply