Jak zaskarżyć organ administracyjny do WSA?

Jak zaskarżyć organ administracyjny do WSA?

W polskim systemie prawnym możliwość zaskarżenia decyzji i działań administracji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W jakich okolicznościach jest to możliwe?

Podstawa prawne w tym przypadku jest ustawa Prawo o postępowaniu administracyjnym.

Celem działalności takich sądów jest nadzór nad działaniem administracji publicznej. Sądy orzekają w sprawach skarg na decyzje lub postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym. Dodatkowo wydaja postanowienia rozstrzygające sprawy pod względem jej istoty, sprawy aktów prawa miejscowego oraz sprawy dotyczące uprawnień i obowiązków poszczególnych organów.

Sprawę w sądzie administracyjnym może założyć ten, kto ma w tym interes prawny czyli organizacje społeczne, prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarga może zostać wniesiona dopiero, gdy droga administracyjna zostanie wyczerpana.

Skarga do WSA jest wnoszona za pośrednictwem organu, który wydał decyzję zaskarżającą. Organ administracyjny powinien w przeciągu 30 dni odpowiedzieć na tą skargę i przesłać wymaganymi aktami postępowania do właściwego WSA. Organ administracyjny, którego działanie lub bezczynność zostały zaskarżony ma prawo, do dnia rozpoczęcia rozprawy, aby uwzględnić skargę.

Skarga musi spełniać wszelkie wymogi pisma procesowego i zawierać w swojej treści zaskarżoną decyzję.

Skarga wniesiona do wojewódzkiego sądu administracyjnego nie powoduje wstrzymania wydanej przez organ decyzji.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Co zrobić, gdy umrze pełnomocnik?

Pełnomocnik to osoba, która zajmuje się reprezentacją osoby prywatnej lub instytucji w sądzie lub innym miejscu o charakterze administracyjnym. Jego podstawowym zadaniem jest działanie na rzecz klienta i dobra jego

Wszystko o księgach wieczystych

Osoby, które chcą pozyskać podstawowe wiadomości na temat wybranej nieruchomości muszą zasięgnąć wiedzy w księgach wieczystych. Gromadzeniem oraz uaktualnianiem zajmują się Sądy Rejonowe w całej Polsce i dostęp do nich

Wiadomości 0 Comments

Wszystko co powinniśmy wiedzieć o sądach polubownych

Sąd polubowny jest sądem niepaństwowym, wydającym wyroki w sprawach cywilnoprawnych takich jak: prawa majątkowe i prawa niemajątkowe z wyjątkiem sporów o alimenty. Zapis na sąd polubowny, określany także jako umowa

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply