Tag "gmina"

Kogo nie dotyczy opłata klimatyczna?

O opłacie klimatycznej słyszy się najczęściej podczas wyjazdów wakacyjnych. Pobierana jest od turystów, którzy przyjechali wypocząć do wybranego miejsca. Jej wysokość zależy od długości pobytu i wieku. Kto ustanawia zakres

Powiat 0 Comments

Jakie warunki trzeba spełnić, aby być starostą?

Warunki, które muszą być spełnione, aby zostać starosta, zawarte zostały w ustawie o pracownikach samorządowych. Starosta powoływany jest przez radę powiatu w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów. Wszyscy członkowie zarządu

Pomoc prawna 0 Comments

Opłaty za postępowanie w sprawach gospodarczych

Sprawa gospodarcza jest to sprawa ze stosunku cywilnego między przedsiębiorcami i dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej. Jaki są koszty postępowania w sprawach gospodarczych? Wybrane opłaty, jakie ponosi przedsiębiorcach przy różnych rodzajach

Jak zaskarżyć organ administracyjny do WSA?

W polskim systemie prawnym możliwość zaskarżenia decyzji i działań administracji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W jakich okolicznościach jest to możliwe? Podstawa prawne w tym przypadku jest ustawa Prawo o postępowaniu

Wybory 0 Comments

W jaki sposób można zagłosować przebywając poza granicami kraju?

Gdy chcemy wziąć udział w wyborach i zagłosować a przebywamy poza granicami państwa nie oznacza to, że nie możemy tego zrobić. Istnieje kilka zasad, które określają warunki uczestnictwa w wyborach

Konstytucja 0 Comments

Charakterystyka stanu nadzwyczajnego

Jeśli w kraju dzieje się coś złego, a życie lub zdrowie obywateli jest zagrożone, wówczas ogłasza się stan nadzwyczajny. Powzięte czynności zależą od rodzaju zagrożenia i przyczyn. Polskie prawo zna

Konstytucja 0 Comments

Odwołanie ministra poprzez wotum nieufności

Odpowiedzialność polityczną ministrowie ponoszą przed Sejmem oraz przed premierem. Narzędzie, które to kontroluje jest tzw. wotum nieufności. Wyróżniane są dwa rodzaje wotum nieufności. 1. Wotum nieufności wobec Rady Ministrów polega

Notariusz 0 Comments

Komu przysługuje zachowek?

O zachowku można mówić wtedy, gdy piszący testament pominął w nim najbliższe osoby. Jest rodzajem ochrony prawnej dla rodziny zmarłego. Jakie procedury stosuje się podczas przyznawania zachowku? Komu przysługuje w

Sądy administracyjne i wojskowe

Polskie sadownictwo dzieli się kilka kategorii. Pośród szczególnych odłamów znajdziemy sądy administracyjne i wojskowe. Jednostki administracyjne maja za zadanie kontrole działań administracyjnych na terenie państwa. Do sądów tego typu wznosimy

Wybory 0 Comments

Komu można odebrać prawo wyborcze?

Prawo wyborcze nadawane jest każdemu obywatelowi w Polsce w chwili ukończenia pełnoletności. Daje możliwość dokonywania wyboru prezydenta, władz lokalnych oraz deklarowania swojej opinii w lokalnych referendach. Kiedy pozbawienie praw obywatelskich

Powiat 0 Comments

Czym jest mienie powiatowe?

Starostwo powiatowe jest odpowiedzialne za posiadane mienie powiatowe. Może nim dysponować według aktualnych potrzeb i inwestować w wybrane projekty. Jednak z zachowaniem rozsądku i po dokładnym sprawdzeniu oferty. Z jakich

Notariusz 0 Comments

Jakich zasad etycznych musi przestrzegać notariusz?

Zawód notariusza jest zawodem zaufania publicznego. Za złamanie zasad kodeksu etyki notariusz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Notariusz ma obowiązek postępować zgodnie z kodeksem moralnym oraz kodeksem etyki zawodowej.