Jakie są opłaty szpitalne?

Jakie są opłaty szpitalne?

Każdy obywatel Polski ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej oraz szpitalnej. Jednak w praktyce wygląda to trochę inaczej, ponieważ nie wszystkie usługi i zabiegi są refundowane. Operacje lub badania, które wykraczają poza listę podstawową są opłacane głównie z kieszeni pacjenta. O które czynności chodzi przede wszystkim?

W pierwszej kolejności chodzi o poprawę warunków bytowych, tzn. całą salę na własny użytek, lepsze wyżywienie (według uznania lub indywidualnej diety), osobista pielęgniarka, telewizor, radio, komputer i inne nadprogramowe usługi.

W drugiej kolejności pacjent płaci za dodatkowe usługi medyczne lub pomoc zdrowotną. Zazwyczaj są to leki przeciwbólowe, zastrzyki, znieczulenie lub lepsze rozwiązania.

Opłaty za usługi funkcjonują nieustannie przede wszystkim dlatego, aby poprawić sytuację finansową szpitali oraz zmniejszyć zadłużenia. Chodzi jednak o płacenie za udogodnienia lub poprawę ogólnych warunków. Jednak ich zakup nie musi być konieczny do pozostania w szpitalu lub leczenia na średnim poziomie.

Szpital nie może natomiast pobierać pieniędzy za podstawowe zabiegi lub czynności pielęgnacyjne, a także naliczać opłat eksploatacyjnych za światło czy wodę. Jest to bowiem działanie niezgodne z aktualnie obowiązującym prawem.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Prawa seniora 1Comments

Renta a dodatkowe zatrudnienie

Renta przyznawana jest osobom, które w wyniku uszczerbku na zdrowiu nie mogą podjąć pracy, a co za tym idzie nie posiadają zatrudnienia. Niektóre grupy społeczne otrzymują renty automatycznie, np. inwalidzi

Prawa seniora 0 Comments

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

O rencie rodzinnej można mówić wtedy, gdy umrze jeden z członków rodziny. Oprócz tego w chwili zgonu posiadał emeryturę, rentę lub inne świadczenie wypłacane jako podstawa utrzymania lub wynagrodzenia. Jeśli

Prawa seniora 0 Comments

Kiedy można bez ograniczeń dorobić do renty?

Osoby pobierające rentę mają możliwość uzyskania dodatkowego dochodu z tytułu podjęcia pracy. Ważne jest, aby pamiętać, że wysokość tego dochodu może wpływać na kwotę świadczenia i spowodować jego zmniejszenie lub

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:01 Reply
    Opłaty szpitalne czasem bywają ogromne i dlatego ludzi nie stać, żeby chorować. Nie oszukujmy się.

Leave a Reply