Tag "jak inwestować"

Dyskryminacja przy poszukiwaniu pracy

Przepisy prawa pracy zakazują jakichkolwiek aktywności świadczących o dyskryminacji. To zjawisko może mieć miejsce już na etapie rekrutacji. Pracodawca, który dopuści do złamania poniesie odpowiedzialność i zapłaci karę. W zakresie

Emerytury 1 Comment

Czy fundusze emerytalne wymagają wsparcia?

W obecnej sytuacji na rynku coraz częściej powstaje pytanie czy wypłaty z ZUS oraz składki z OFE wystarczą na świadczenia dla przyszłych świadczeniobiorców. Trzeba zwrócić uwagę, że fundusze emerytalne zależą

Emerytury 0 Comments

Jaką emeryturę otrzymują seniorzy w kraju?

W kraju waloryzacja emerytury opiera się na jej corocznym podwyższeniu. Zazwyczaj emeryci otrzymują wyższe świadczenia od marca każdego roku. Opisana podwyżka dotyczy około 10 milionów emerytów i rencistów, którzy nie

Emerytury 0 Comments

Ile środków można zgromadzić w ramach IKZE?

IKZE to Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Przelewane środki na owy rachunek mogą zostać wybrane po uzyskaniu prawa do emerytury, nie wcześniej. Coroczne wpłaty kierowane na ten cel można odjąć od

Zarobki 0 Comments

Ulgi z tytułu pracy poza miejscem stałego zamieszkania

Pracobiorcy decydujący się na podróż w ramach aktywności zawodowej mogą liczyć na dodatki pieniężne z tytułu rozłąki. Szczególnie obejmuje to rodziców, którzy na dłuższy termin opuszczają domy i dzieci. Te

Zarobki 0 Comments

Jakie wynagrodzenie otrzymamy w Islandii?

Bardzo często absolwenci szkół wyższych opuszczają kraj w celu otrzymania korzystniejszej pracy poza Polską. Każdy kraj ma inne reguły przyznawania zapłaty za pracę. Teraz opiszemy owe prawa w Islandii. Podobnie

Emerytury 0 Comments

Nie takie OFE straszne – Emerytura

W ostatnim czasie na temat Otwartych Funduszy Emerytalnych pojawia się bardzo wiele negatywnych komentarzy. Expander podkreśla jednak, że większość stawianych im zarzutów wynika z obowiązujących przepisów lub braku odpowiednich regulacji.

Emerytury 0 Comments

Sposoby zmiany OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny stosowany jest w celu gromadzenia i przetrzymywania składek społecznych przeznaczanych na późniejsze emerytury. Nie zawsze jednak osoby objęte konkretnym funduszem są z niego zadowolone. Czy można dokonać

Emerytury 1 Comment

Ile może dorobić emeryt?

Obecnie osoby w podeszłym wieku, które co miesiąc dostają emeryturę, nie należą do majętniejszych w kraju. Często nie mają na niezbędne do dobrego funkcjonowania lekarstwa lub żywność. Wiele osób, które

Emerytury 0 Comments

Przedsiębiorco nie licz na ZUS i OFE

Osoby prowadzące własny biznes uzyskują emerytury w wysokości ok. 1200 zł netto, czyli znacznie poniżej średniej wartości takiego świadczenie w naszym kraju. Niska emerytura może być dla nich szczególnie dotkliwa,

Emerytury 0 Comments

Czy każdy Polak doczeka się swojej emerytury?

Temat ten jest tematem tabu codziennego w całej Polsce. Wiele osób, tych które już dochodzą do punktu końcowego swojej pracy zawodowej w całym życiu, boją się o swoją emeryturę. Powodów