Nowe zasady przyznawania becikowego

Nowe zasady przyznawania becikowego

Od początku roku w życie weszły nowe ustalenia w sprawie becikowego. Podstawowa zmiana polega na tym, że wysokość świadczenia becikowego zależeć będzie od wysokości wynagrodzenia rodziców. Oznacza to, że największe wsparcie uzyskają rodziny uboższe.

Oprócz pomocy biedniejszym wsparcie nie zostanie przyznane rodzicom, którzy mają duże dochody. Według szacunków będzie to 1/10 wszystkich rodzin, które się powiększyły o nowego potomka.

Został wyznaczony limit, który mówi o tym, że becikowe będzie przyznawane tylko tym rodzinom, których dochód na jedną osobę nie przekracza 1922 zł. Jest to wysoka granica i rzeczywiście tylko najlepiej usytułowani nie zostaną wsparci dodatkowym świadczeniem finansowym.

W związku z tym, że przed wydaniem becikowego analizie poddaje się dochody gospodarstwa domowego konieczne będzie podanie wysokości wynagrodzenia rodziców lub prawnych opiekunów.

Obecnie rodziny, które mieszczą się w wyżej opisanych limitach mogą oczekiwać wypłaty becikowego. Jego wysokość co roku się zmienia i zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej i finansowej państwa. Na 2013 jest to kwota 1000 zł od każdego nowo narodzonego dziecka. W przypadku ciąży wielodzietnej kwota jest mnożona.

Ograniczenia wprowadzono przede wszystkim dlatego, że wypłacane były nawet tym rodzicom, którzy świetnie poradzą sobie bez niego.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Dziecko i prawo 1Comments

Podział rodzin zastępczych

Przepisy dotyczące rodzin zastępczych zostały zawarta w ustawie o pomocy społecznej. Dziecko trafi do rodziny zastępczej w wyniku ograniczenia praw rodzicielskich i jest to najdrastyczniejsze zarządzenie dotyczące form ograniczania tych

Dziecko i prawo 1Comments

Grooming nowym zagrożeniem dla dziecka

Nieustanny rozwój internetu wiąże się z wieloma udogodnieniami i ułatwieniami w życiu codziennym. Korzystają z łącza głównie młodzi ludzie w wieku szkolnym oraz studenci. Jednakże oprócz dobrych stron trzeba również

Dziecko i prawo 1Comments

Składamy wniosek o paszport dla dziecka

Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. wprowadziła kilka istotnych zmian w sprawie ubiegania się o paszporty dla dzieci. Przede wszystkim wydłużono termin ważności paszportów. Dokument dzieci poniżej 5 roku

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:10 Reply
    Teraz też będą nowe zasady jeżeli chodzi o macierzyńskie więc widzę, że Polska się coraz bardziej rozwija.

Leave a Reply