Gdzie wnioskować o paszport dla dziecka?

Gdzie wnioskować o paszport dla dziecka?

Od kilku lat funkcjonują nowe przepisy w kwestii wyrabiania paszportów dla dzieci. Nie działa już zasada, w której niepełnoletniego wciągało się do dokumentu rodzica. Jak obecnie wygląda czynność paszportowa? Gdzie zwracać się z wnioskiem o wydanie paszportu?

Zgodnie z zasadami wniosek o paszport dla dziecka składają rodzice lub prawni opiekunowie w Urzędzie Miasta według miejsca zameldowania. Oprócz tego poświadczają, że niepełnoletni ma polskie obywatelstwo oraz wszystkie prawa publiczne. Jeśli dziecko skończyło 5 lat musi uczestniczyć w całej procedurze.

Wniosek powinien zawierać zdjęcie z zachowaniem zasad biometrii, skrócony akt urodzenia, zgodę rodziców lub opiekunów oraz dokument potwierdzający uregulowanie opłaty paszportowej (dzieci do 13. roku życia – 60 zł, paszport tymczasowy dla dziecka – 30 zł). Dla uczniów i studentów przewidziano zniżkę o wartości 50% od opłaty podstawowej.

Dokument podpisuje wojewoda i uprawnia on do przekraczania granic Polski, przebywania w innym kraju. Dodatkowo zawiera informacje o obywatelstwie, dane personalne oraz inne istotne kwestie.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Dziecko i prawo 0 Comments

Zasady porozumienia wychowawczego

Porozumienie wychowawcze to ustalenie i sprawiedliwe przyznanie praw rodzicielskich do opieki nad dzieckiem lub dziećmi. Zwykle decyzja zapada podczas sprawy rozwodowej, a kwalifikacji dokonuje sąd. Od czego zależy wyrok i

Dziecko i prawo 1Comments

Prawo dziecko do lekarza

Konstytucyjnym prawem każdego dziecka w Polsce jest nieograniczony dostęp do opieki medycznej. Dodatkowo na straży tych praw stoi Rzecznik Praw Dziecka, który monitoruje wszystkie niepokojąc sytuacje i stara się karać

Dziecko i prawo 1Comments

Składamy wniosek o paszport dla dziecka

Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. wprowadziła kilka istotnych zmian w sprawie ubiegania się o paszporty dla dzieci. Przede wszystkim wydłużono termin ważności paszportów. Dokument dzieci poniżej 5 roku

1 Comment

  1. becia
    19 stycznia, 10:50 Reply
    W obecnym świecie na szczęście nie musimy już tak dużo wyrabiać paszportów dla dziecka bo do wielu krajów można się udać bez niego.

Leave a Reply