Gdzie wnioskować o paszport dla dziecka?

Gdzie wnioskować o paszport dla dziecka?

Od kilku lat funkcjonują nowe przepisy w kwestii wyrabiania paszportów dla dzieci. Nie działa już zasada, w której niepełnoletniego wciągało się do dokumentu rodzica. Jak obecnie wygląda czynność paszportowa? Gdzie zwracać się z wnioskiem o wydanie paszportu?

Zgodnie z zasadami wniosek o paszport dla dziecka składają rodzice lub prawni opiekunowie w Urzędzie Miasta według miejsca zameldowania. Oprócz tego poświadczają, że niepełnoletni ma polskie obywatelstwo oraz wszystkie prawa publiczne. Jeśli dziecko skończyło 5 lat musi uczestniczyć w całej procedurze.

Wniosek powinien zawierać zdjęcie z zachowaniem zasad biometrii, skrócony akt urodzenia, zgodę rodziców lub opiekunów oraz dokument potwierdzający uregulowanie opłaty paszportowej (dzieci do 13. roku życia – 60 zł, paszport tymczasowy dla dziecka – 30 zł). Dla uczniów i studentów przewidziano zniżkę o wartości 50% od opłaty podstawowej.

Dokument podpisuje wojewoda i uprawnia on do przekraczania granic Polski, przebywania w innym kraju. Dodatkowo zawiera informacje o obywatelstwie, dane personalne oraz inne istotne kwestie.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Dziecko i prawo 1Comments

Prawa i obowiązki rodziny zastępczej

O rodzinie zastępczej można mówić wtedy, gdy małżeństwo podejmuje się opieki nad dziećmi, które utraciły rodziców lub rodzice ci odcięli wszelkie kontakty. Taka rodzina ma stanowić symulację prawdziwych więzi, jakie

Dziecko i prawo 2 komentarze

Dlaczego jest tak mało dziennych opiekunów?

Zgodnie z postanowieniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej powołano etat opiekuna dziennego. Ma on świadczyć pomoc w zakresie opieki nad dziećmi w określonych sytuacjach. Kiedy można skorzystać z opiekuna dziennego?

Dziecko i prawo 1Comments

Grooming nowym zagrożeniem dla dziecka

Nieustanny rozwój internetu wiąże się z wieloma udogodnieniami i ułatwieniami w życiu codziennym. Korzystają z łącza głównie młodzi ludzie w wieku szkolnym oraz studenci. Jednakże oprócz dobrych stron trzeba również

1 Comment

  1. becia
    19 stycznia, 10:50 Reply
    W obecnym świecie na szczęście nie musimy już tak dużo wyrabiać paszportów dla dziecka bo do wielu krajów można się udać bez niego.

Leave a Reply