Metody uzyskiwania spadków

Metody uzyskiwania spadków

Spadek przekazywany jest w wyniku potwierdzonych zapisów aktu notarialnego. Tego typu sprawami zajmuje się tym sąd, który powinien przyznać prawo do dziedziczenia majątku lub jego części zgodnie z przedłożonymi dokumentami.

Testament zostaje ogłoszony po śmierci osoby przekazującej spadek. Odczytywany jest w gronie rodziny i najbliższych osób. Osoby ujęte w zapisie mogą zgodzić się na przyjęcie spadku lub nie. O ostatecznej decyzji należy poinformować sąd i notariusza w ciągu pól roku od odczytu. Do tego czasu osoba wymieniona w testamencie nie jest właścicielem części majątku.

W momencie, gdy spadkobierca podejmie decyzję o przyjęciu spadku sporządza się akt, który wyraźnie stwierdza przekazanie praw własności oraz praw do użytkowania nieruchomości lub innych dóbr. Od samego spadkobiercy zależy, w jaki sposób zatwierdzi posiadanie majątku (notarialnie lub sądownie).

Jeśli wybierze akt notarialny musi udać się do wybranego notariusza i sporządzić zapis. W przypadku sądu powinno się przedstawić wniosek o uznanie spadku oraz odpis testamentowy. Na koniec odbywa się rozprawa, która stwierdza pełnoprawne przejęcie spadku.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Spadki 1Comments

Czy warto zarejestrować testament?

Możliwość umieszczenia informacji na temat swojego testamentu mamy od 11 października 2011 roku. Rejestr testamentów został stworzony przez samorząd notarialny. Notariusze tłumaczą pomysł utworzenia elektronicznej bazy danych potrzebą uniknięcia sytuacji,

Spadki 1Comments

Co należy zrobić, aby zapłacić podatek od spadku?

Następujący opis przedstawia zasady obowiązujące przy poprawnym rozliczeniu podatku od spadku: – Postępowanie sądowe: Stwierdzenie otrzymania spadku Po śmierci osoby, która zostawiła spadek osoba ma 6 miesięcy na oddanie oświadczenia

Spadki 1Comments

Dziedziczenie w rolnictwie

Kwestia spadków w rolnictwie przestała być skomplikowana w momencie nowelizowania przestarzałej ustawy. I wszystkie kwestie są od 12 lat rozwiązywane na zasadach ogólnych. Jak jednak wygląda sytuacja ze spadkami, które

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:11 Reply
    Spadki to są takie sprawy, które są bardzo delikatne i powinny być przede wszystkim prowadzone poważnie i wrażliwie.

Leave a Reply