Kiedy przyznaje się rentę szkoleniową?

Kiedy przyznaje się rentę szkoleniową?

Na temat renty szkoleniowej można mówić w stosunku do podwładnych, którzy stracili możliwość pracy zawodowej, aczkolwiek po zmianie profesji wciąż mogą pozostawać czynni zawodowo. Obowiązują jednak pewne warunki, które należy spełnić, żeby uzyskać świadczenie. Co uczynić, żeby otrzymać rentę szkoleniową?

Aby posiąść prawo do renty szkoleniowej trzeba wykazać brak zdolności do uprawiania zawodu, mieć uregulowaną sytuację ubezpieczeniową oraz wskazać, kiedy pojawił się problem z dalszą pracą na zajmowanym wcześniej stanowisku.

O wypłaceniu zasiłku może zadecydować lekarz orzecznik, przyjęty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który bada pacjenta, określa jego stan zdrowia oraz szansę na zatrudnienie w innej branży. Oprócz tego liczy się wiek, ukończone szkoły, doświadczenie, możliwości psychofizyczne i poziom niepełnosprawności.

Podsumowując można stwierdzić, że renta przysługuje wąskiej grupie podwładnych, którzy mają nadzieję na dalszy rozwój zawodowy oraz przeszli pozytywnie weryfikację. Pieniądze pochodzą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 1Comments

Czy można uniknąć eksmisji?

Jeśli lokator nieustannie opóźnia terminowe uiszczanie opłat mieszkaniowych, wówczas można wnioskować o eksmisję. Jest to ostateczna forma odzyskiwania zadłużenia i bardzo nieprzyjemna dla obu stron. Jak uchronić się przed eksmisją

Pomoc Społeczna 2 komentarze

Na jakich zasadach przyznaje się zasiłek dla opiekunów?

W zgodzie z ustaleniami Trybunału Konstytucyjnego zlikwidowane zostaną dotacje pielęgnacyjne dla pomocników niepełnosprawnych. Jednocześnie wprowadzone nowe przepisy, w ramach których opiekun uzyska częściowe wynagrodzenie za opiekę i wsparcie. Ile wyniesie

Pomoc Społeczna 1Comments

Mieszkania zastępcze dla bezdomnych

Każda osoba bezdomna może starać się o mieszkanie (pomieszczenie zastępcze) w ramach pomocy od miasta. Jest to podstawowe zadanie instytucji gminnych i powinno być realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Istnieją przypadki,

2 komentarze

  1. maro
    07 stycznia, 19:02 Reply
    Muszę przyznać, że bardzo dużo tych świadczeń, aczkolwiek o rencie szkoleniowej wiedziałem do tej pory bardzo niewiele.
  2. becia
    19 stycznia, 10:40 Reply
    Nie wiem, jakie są konkretne przepisy, ale chyba ciężko jest zdobyć taką rentę szkoleniową.

Leave a Reply