Kiedy przyznaje się rentę szkoleniową?

Kiedy przyznaje się rentę szkoleniową?

Na temat renty szkoleniowej można mówić w stosunku do podwładnych, którzy stracili możliwość pracy zawodowej, aczkolwiek po zmianie profesji wciąż mogą pozostawać czynni zawodowo. Obowiązują jednak pewne warunki, które należy spełnić, żeby uzyskać świadczenie. Co uczynić, żeby otrzymać rentę szkoleniową?

Aby posiąść prawo do renty szkoleniowej trzeba wykazać brak zdolności do uprawiania zawodu, mieć uregulowaną sytuację ubezpieczeniową oraz wskazać, kiedy pojawił się problem z dalszą pracą na zajmowanym wcześniej stanowisku.

O wypłaceniu zasiłku może zadecydować lekarz orzecznik, przyjęty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który bada pacjenta, określa jego stan zdrowia oraz szansę na zatrudnienie w innej branży. Oprócz tego liczy się wiek, ukończone szkoły, doświadczenie, możliwości psychofizyczne i poziom niepełnosprawności.

Podsumowując można stwierdzić, że renta przysługuje wąskiej grupie podwładnych, którzy mają nadzieję na dalszy rozwój zawodowy oraz przeszli pozytywnie weryfikację. Pieniądze pochodzą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 1Comments

Jakie są fazy przemocy w rodzinie?

Zjawisko przemocy w rodzinie nie jest jednorazowym incydentem, lecz wieloetapowym procesem, który powtarza się i narasta. Faza 1 – „Cisza przed burzą” czyli narastające napięcie Na tym etapie sprawca staje

Pomoc Społeczna 2 komentarze

Jak powinna wyglądać zbiórka publiczna?

Przeprowadzenie zbiórki publicznej jest możliwe i zgodne z prawem po wypełnieniu kilku istotnych warunków. Wszystkie przepisy zostały zatwierdzone jeszcze przed II wojną światową i obowiązują do dzisiaj w podobnej formie.

Pomoc Społeczna 1Comments

Jak uzyskać kartę parkingową dla niepełnosprawnego?

Korzystanie z miejsc oznaczonych jako zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych jest możliwe w przypadku posiadania parkingowej karty inwalidzkiej. Wspomniana karta jest ważna na terenie kraju oraz w Unii Europejskiej. Aby ubiegać

2 komentarze

  1. maro
    07 stycznia, 19:02 Reply
    Muszę przyznać, że bardzo dużo tych świadczeń, aczkolwiek o rencie szkoleniowej wiedziałem do tej pory bardzo niewiele.
  2. becia
    19 stycznia, 10:40 Reply
    Nie wiem, jakie są konkretne przepisy, ale chyba ciężko jest zdobyć taką rentę szkoleniową.

Leave a Reply