Kiedy przyznaje się rentę szkoleniową?

Kiedy przyznaje się rentę szkoleniową?

Na temat renty szkoleniowej można mówić w stosunku do podwładnych, którzy stracili możliwość pracy zawodowej, aczkolwiek po zmianie profesji wciąż mogą pozostawać czynni zawodowo. Obowiązują jednak pewne warunki, które należy spełnić, żeby uzyskać świadczenie. Co uczynić, żeby otrzymać rentę szkoleniową?

Aby posiąść prawo do renty szkoleniowej trzeba wykazać brak zdolności do uprawiania zawodu, mieć uregulowaną sytuację ubezpieczeniową oraz wskazać, kiedy pojawił się problem z dalszą pracą na zajmowanym wcześniej stanowisku.

O wypłaceniu zasiłku może zadecydować lekarz orzecznik, przyjęty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który bada pacjenta, określa jego stan zdrowia oraz szansę na zatrudnienie w innej branży. Oprócz tego liczy się wiek, ukończone szkoły, doświadczenie, możliwości psychofizyczne i poziom niepełnosprawności.

Podsumowując można stwierdzić, że renta przysługuje wąskiej grupie podwładnych, którzy mają nadzieję na dalszy rozwój zawodowy oraz przeszli pozytywnie weryfikację. Pieniądze pochodzą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 1Comments

Dla kogo pies towarzyszący?

Psy towarzyszące są ogromną pomocą i ułatwieniem w życiu codziennym dla osoby niepełnosprawnych. Chodzi przede wszystkim o osoby niewidome, niesłyszące lub cierpiące na poważne choroby. Jakie są podstawowe zadania psa

Pomoc Społeczna 0 Comments

Czym charakteryzuje się kontrakt socjalny?

Każdy urzędnik socjalny ma całą listę obowiązków koniecznych do wykonania w okresie swojej pracy zawodowej. Wśród nich jest pomoc ubogim i niesamodzielnym rodzinom, wskazanie wyjścia z ciężkiej sytuacji życiowej oraz

Pomoc Społeczna 1Comments

Na jakich zasadach przyznaje się zasiłek celowy?

W Polsce system socjalny jest dobrze rozwinięty. Rząd wprowadził liczne świadczenia oraz pomoc finansową dla potrzebujących. Wśród całej masy dostępnych znajduje się również zasiłek celowy. Kto może z niego skorzystać?

2 komentarze

  1. maro
    07 stycznia, 19:02 Reply
    Muszę przyznać, że bardzo dużo tych świadczeń, aczkolwiek o rencie szkoleniowej wiedziałem do tej pory bardzo niewiele.
  2. becia
    19 stycznia, 10:40 Reply
    Nie wiem, jakie są konkretne przepisy, ale chyba ciężko jest zdobyć taką rentę szkoleniową.

Leave a Reply