Dotacje dla bezrobotnych

Dotacje dla bezrobotnych

Urzędy Pracy oferują dofinansowania dla nowych firm zakładanych przez osoby bezrobotne. Jest to pewien sposób na zmniejszanie poziomu bezrobocia w Polsce i utworzenie nowych miejsc pracy.

Konieczne w staraniu się o dotacje, jest podpisanie umowy ze starostą danego obszaru. Otrzymane środki nie podlegają zwrotowi, mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów prawnych.

Wysokość dofinansowania określana jest w umowie i nie może przekraczać kwoty 6 krotności średniego wynagrodzenia w Polsce. Dla spółdzielni socjalnych kwota ta jest ustalana na innych zasadach.

W umowie zawartej ze starostą, bezrobotny zapewnia, iż:

– będzie prowadził działalność gospodarczą ponad rok,

– wyda otrzymane pieniądze zgodnie z wnioskiem,

– rozliczy środki pochodzące z dotacji,

– zwróci równowartość dotacji przed upływem 30 dni od nakazu starosty.

Ustawa podpisana w dniu 20 kwietnia 2004 roku dotycząca promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy mówi, iż bezrobotny ubiegający się o dotację powinien złożyć wniosek w którym zawrze takie informacje jak:

1. wartość pomocy o jaką wnioskuje,
2. określi rodzaj działalności gospodarczej jaka chce zarządzać,
3. poda symbol w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności,
4.  przedstawi całkowite koszty przedsięwzięcia,
5. określi jakie wydatki pokryje z otrzymanych pieniędzy,
6. zaproponuje zabezpieczenie dofinansowania.

Dofinansowanie nowo powstającego przedsiębiorstwa jest bezzwrotnie. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku nie dotrzymania warunków umowy, całość pieniędzy należy zwrócić.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Bezrobotny 1Comments

Czy UE dba o zwolnionych z pracy?

Nadal nieustający kryzys gospodarczy w dużym stopniu ma wpływ na rynek zatrudnienia. Stanowiska tracą osoby wykształcone, doświadczone i ważne dla firmy. Dlatego z życzliwością przychodzi organizacja europejska, która próbuje ratować

Bezrobotny 2 komentarze

Aż 1,2 mln Polaków zdecydowanych na emigrację zarobkową

Z najnowszego raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków” wynika, że odsetek osób rozważających emigrację zarobkową utrzymuje się na stałym wysokim poziomie. Co piąty Polak, aktywny bądź potencjalny uczestnik rynku pracy,

Bezrobotny 3 komentarze

Efekty poszukiwań pracy, a podejście do tego zadania

Bycie bezrobotnym nikogo nie cieszy, a wręcz przeciwnie potrafi przygnębić jak nic innego. Jak wiadomo nie posiadając pracy nie mamy również pieniędzy, co z kolei przekłada się na nasz byt.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply