Czym charakteryzuje się kontrakt socjalny?

Czym charakteryzuje się kontrakt socjalny?

Każdy urzędnik socjalny ma całą listę obowiązków koniecznych do wykonania w okresie swojej pracy zawodowej. Wśród nich jest pomoc ubogim i niesamodzielnym rodzinom, wskazanie wyjścia z ciężkiej sytuacji życiowej oraz uzyskanie środków dla potrzebujących. Czy kontrakt socjalny może pomóc w osiągnięciu omówionych celów? Na jakich zasadach jest podpisywany?

Po pierwsze należy wyjaśnić, że kontrakty socjalne stosuje się między pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a potrzebującym. Mają wpływać pozytywnie, zmieniać sytuację zawodową, finansową oraz osobistą obywatela.

Fundamentalnym celem kontraktu jest uzyskanie początkowych ustaleń. Można je osiągnąć, ale konieczne jest odpowiednie podejście, ciężka praca, wiele motywacji oraz chęć wprowadzenia zmian. Pracownik przedstawia swoje pracy, oferty zatrudnienia, ośrodki pomocy osobom uzależnionym oraz inne rozwiązania zmierzające do stabilizacji i poprawnej sytuacji.

Oczywiście kontrakt socjalny obowiązuje i może być realizowany w ściśle określonym czasie. W związku z tym obie strony otrzymują kilka miesięcy lub tygodni na kompletną przebudowę systemu wartości potrzebującego, zmianę priorytetów oraz rozwiązanie wielu problemów, które są przeszkodą w zdobyciu wymarzonych postanowień.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 0 Comments

Charakterystyka kontraktu socjalnego

Podstawowym powodem zawierania kontraktu socjalnego jest chęć poprawienia sytuacji życiowej i materialnej konkretnej rodziny oraz wykluczenie patologii społecznych. Dokument zawiera postanowienia, których trzeba przestrzegać, ewentualne konsekwencje oraz podpisy obu stron

Pomoc Społeczna 0 Comments

Wszystko o kontraktach socjalnych

Każdy pracownik socjalny posiada całą listę obowiązków koniecznych do wypełnienia w okresie swojej pracy zawodowej. Wśród wielu jest pomoc biednym i niesamodzielnym rodzinom, znalezienie wyjścia z ciężkiej sytuacji życiowej oraz

Pomoc Społeczna 1Comments

Na jakich zasadach przyznaje się zasiłek celowy?

W Polsce system socjalny jest dobrze rozwinięty. Rząd wprowadził liczne świadczenia oraz pomoc finansową dla potrzebujących. Wśród całej masy dostępnych znajduje się również zasiłek celowy. Kto może z niego skorzystać?

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply