Czym charakteryzuje się kontrakt socjalny?

Czym charakteryzuje się kontrakt socjalny?

Każdy urzędnik socjalny ma całą listę obowiązków koniecznych do wykonania w okresie swojej pracy zawodowej. Wśród nich jest pomoc ubogim i niesamodzielnym rodzinom, wskazanie wyjścia z ciężkiej sytuacji życiowej oraz uzyskanie środków dla potrzebujących. Czy kontrakt socjalny może pomóc w osiągnięciu omówionych celów? Na jakich zasadach jest podpisywany?

Po pierwsze należy wyjaśnić, że kontrakty socjalne stosuje się między pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a potrzebującym. Mają wpływać pozytywnie, zmieniać sytuację zawodową, finansową oraz osobistą obywatela.

Fundamentalnym celem kontraktu jest uzyskanie początkowych ustaleń. Można je osiągnąć, ale konieczne jest odpowiednie podejście, ciężka praca, wiele motywacji oraz chęć wprowadzenia zmian. Pracownik przedstawia swoje pracy, oferty zatrudnienia, ośrodki pomocy osobom uzależnionym oraz inne rozwiązania zmierzające do stabilizacji i poprawnej sytuacji.

Oczywiście kontrakt socjalny obowiązuje i może być realizowany w ściśle określonym czasie. W związku z tym obie strony otrzymują kilka miesięcy lub tygodni na kompletną przebudowę systemu wartości potrzebującego, zmianę priorytetów oraz rozwiązanie wielu problemów, które są przeszkodą w zdobyciu wymarzonych postanowień.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 3 komentarze

Ile w przyszłości wyniesie zasiłek pielęgnacyjny?

Zgodnie z zapisami ustawowymi w czerwcu 2013 roku przestało obowiązywać świadczenie pielęgnacyjne. Decyzja ta przyjęta została z ogromnym niezadowoleniem. Z tego względu kwestia usunięcia zasiłku została poddana do ponownego rozpatrzenia.

Pomoc Społeczna 2 komentarze

Na jakich zasadach działa program osłonowy?

Zadaniem każdego samorządu jest budowanie programu, który będzie przeciwdziałał patologiom w rodzinie. Chodzi przede wszystkim o alkoholizm, przemoc oraz negatywnie działające środowisko. Najczęściej jednak uformowanie planu jest niemożliwe ze względu

Pomoc Społeczna 1Comments

Jakie są fazy przemocy w rodzinie?

Zjawisko przemocy w rodzinie nie jest jednorazowym incydentem, lecz wieloetapowym procesem, który powtarza się i narasta. Faza 1 – „Cisza przed burzą” czyli narastające napięcie Na tym etapie sprawca staje

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply