Jakie zmiany czekają pracowników socjalnych w 2015?

Jakie zmiany czekają pracowników socjalnych w 2015?

We wszystkich Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej funkcjonuje co najmniej kilku pracowników socjalnych. W zgodzie z ustaleniami w przyszłym roku zmienią się zasady wykonywania obowiązków oraz harmonogramy wsparcia dla rodzin. Jakie modernizacje czekają pracowników socjalnych?

Obecnie do powinności pracownika socjalnego należy wsparcie rodzin w trudnej sytuacji finansowej oraz życiowej, próba wskazania stałego źródła utrzymania dla rodziców lub opiekunów oraz stały nadzór nad odpowiednim funkcjonowaniem i śledzenie postępów.

Idealny pracownik socjalny musi ukończyć studia kierunkowe (pedagogika, psychologia, polityka społeczna, socjologia) lub dyplom ukończenia szkoły przygotowującej do podjęcia zawodu.

Z początkiem 2015 roku w życie wejdą zmodyfikowane metody przydzielania asystentów dla rodzin zastępczych. Do tej pory konieczne było złożenie wyznaczonego wniosku. W zgodzie z wprowadzonym rozporządzeniem udzielenie pomocy będzie obowiązkiem każdej gminy, jeśli rodzina spełni wszystkie najważniejsze warunki.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 1Comments

Jakie są fazy przemocy w rodzinie?

Zjawisko przemocy w rodzinie nie jest jednorazowym incydentem, lecz wieloetapowym procesem, który powtarza się i narasta. Faza 1 – „Cisza przed burzą” czyli narastające napięcie Na tym etapie sprawca staje

Pomoc Społeczna 1Comments

Na jakich zasadach przyznaje się zasiłek celowy?

W Polsce system socjalny jest dobrze rozwinięty. Rząd wprowadził liczne świadczenia oraz pomoc finansową dla potrzebujących. Wśród całej masy dostępnych znajduje się również zasiłek celowy. Kto może z niego skorzystać?

Pomoc Społeczna 3 komentarze

Ile w przyszłości wyniesie zasiłek pielęgnacyjny?

Zgodnie z zapisami ustawowymi w czerwcu 2013 roku przestało obowiązywać świadczenie pielęgnacyjne. Decyzja ta przyjęta została z ogromnym niezadowoleniem. Z tego względu kwestia usunięcia zasiłku została poddana do ponownego rozpatrzenia.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply