Jak powinna wyglądać zbiórka publiczna?

Jak powinna wyglądać zbiórka publiczna?

Przeprowadzenie zbiórki publicznej jest możliwe i zgodne z prawem po wypełnieniu kilku istotnych warunków. Wszystkie przepisy zostały zatwierdzone jeszcze przed II wojną światową i obowiązują do dzisiaj w podobnej formie. Jak sprawnie poprowadzić zbiórkę publiczną?

Na wstępie warto powiedzieć, że mnóstwo osób ma błędne przekonania w kwestii zbierania datków. Myślą, że każdy i wszędzie mają prawo prosić o pomoc finansową bez uregulowania koniecznych formalności. Jest zupełnie inaczej.

Żeby zbiórka publiczna doszła do skutku należy najpierw dostać pozwolenie.(przetargi) Wystarczy wypełnić wyznaczony dokument, podać podstawowe dane: cel i obszar działania, przedział czasowy oraz liczbę wolontariuszy. Gotowy formularz musi zobaczyć wójt, który podejmuje końcową decyzję. Jeśli niezbędne warunki zostaną zrealizowane zgoda jest pewna.

Jeśli stowarzyszenie lub fundacja nie skieruje się do władz o pozwolenie może mieć niespodziewane kłopoty. Samowolne zdobywanie pieniędzy w rejonie miasta jest przestępstwem. Dlatego też uzyskane środki zostaną skonfiskowane, a sprawcy adekwatnie ukarani.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 0 Comments

Charakterystyka kontraktu socjalnego

Podstawowym powodem zawierania kontraktu socjalnego jest chęć poprawienia sytuacji życiowej i materialnej konkretnej rodziny oraz wykluczenie patologii społecznych. Dokument zawiera postanowienia, których trzeba przestrzegać, ewentualne konsekwencje oraz podpisy obu stron

Pomoc Społeczna 1Comments

Wszystko o rencie socjalnej

Zgodnie z funkcjonującymi w Polsce przepisami prawo do renty socjalnej uzyskuje osoba, która wykazuje niezdolność do rozpoczęcia pracy. Wypłacaniem świadczenia trudni się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podejmuje decyzję o przelewaniu

Pomoc Społeczna 1Comments

Mieszkania zastępcze dla bezdomnych

Każda osoba bezdomna może starać się o mieszkanie (pomieszczenie zastępcze) w ramach pomocy od miasta. Jest to podstawowe zadanie instytucji gminnych i powinno być realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Istnieją przypadki,

2 komentarze

  1. Beata
    02 września, 19:31 Reply
    Zbiórki publiczne to moim zdaniem jest jedna wielka ściema. Jaką mamy pewność, że pieniądze zebrane na zbiórce pójdą w całości na szczytny cel, a nie do kieszeni zbierających?
  2. becia
    19 stycznia, 10:43 Reply
    Moim zdaniem nie powinno być zbiórek publicznych, jeżeli ktoś chce pieniądze przelać to niech przeleje bezpośrednio na konto.

Leave a Reply