Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Wykonując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne zobowiązania.

Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym dysponują w tym względzie równymi prawami i mają zagwarantowaną wypłacalność świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez państwo. Równe traktowanie pracowników dotyczy przede wszystkim warunków bycia objętym ubezpieczeniem, konieczności płacenia składek oraz przyznania świadczeń ubezpieczeniowych. W rezultacie zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Zobowiązanie to ustaje z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Zatrudniający jako płatnik składek musi w ciągu 7 dni pisemnie zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli nie spełni swoich obowiązków dotyczących wyliczenia składek i pobierania ich z zarobków zatrudnionego, wówczas może zapłacić karę grzywny do 5000 zł.

Obowiązkiem osoby zatrudnionej w tym zakresie jest zobrazowanie rzeczywistego stanu, który ma wpływ na jego prawo do pobierania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych oraz powiadamianie o wszystkich związanych z tą sprawą zmianach.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Umowa ramowa z tzw. freelancerem

Bezrobotny, który w ostatnio poszukiwał pracy świetnie wie, jak trudno o coś konkretniejszego. Nie wspominając o godziwym wynagrodzeniu i umowie o pracę. Ale jak niewątpliwie jest, potrzeba matką wynalazku, dlatego

Praca 0 Comments

Na jakie przywileje może liczyć podwładna w ciąży?

Według obowiązujących przepisów nie istnieją ograniczenia zawodowe dla kobiet w ciąży. Oczywiście zadania powinny zostać dobrane do predyspozycji fizycznych oraz wskazówek lekarza. Czy ciężarna podwładna może oczekiwać na ewentualne przywileje?

Praca 0 Comments

Gdy kobieta w ciąży straci pracę…

Zwolnienie to przykry incydent, tym bardziej jeśli pracownika zaszła w owym czasie w ciąże. W takiej sytuacji warto pojawić się w zamiejscowym Urzędzie Pracy, ponieważ oprócz standardowego ubezpieczenia zdrowotnego ciężarna

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply