Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Wykonując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne zobowiązania.

Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym dysponują w tym względzie równymi prawami i mają zagwarantowaną wypłacalność świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez państwo. Równe traktowanie pracowników dotyczy przede wszystkim warunków bycia objętym ubezpieczeniem, konieczności płacenia składek oraz przyznania świadczeń ubezpieczeniowych. W rezultacie zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Zobowiązanie to ustaje z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Zatrudniający jako płatnik składek musi w ciągu 7 dni pisemnie zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli nie spełni swoich obowiązków dotyczących wyliczenia składek i pobierania ich z zarobków zatrudnionego, wówczas może zapłacić karę grzywny do 5000 zł.

Obowiązkiem osoby zatrudnionej w tym zakresie jest zobrazowanie rzeczywistego stanu, który ma wpływ na jego prawo do pobierania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych oraz powiadamianie o wszystkich związanych z tą sprawą zmianach.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Czego dotyczy zasada uprzywilejowania przy zatrudnieniu?

Kodeks pracy jest aktem regulującym prawa i obowiązki pracownika, zatem przepisy w nim zamieszczone są normami bezwzględnie obowiązującymi. Znaczy to, że nie dopuszczają one żadnych wyjątków na niekorzyść osoby uprzywilejowanej.

Biznesplan – jak napisać ciekawy?

Każdy przyszły właściciel własnej działalności gospodarczej musi skupić się na napisaniu biznesplanu, żeby poznać najważniejsze wydatki, prognozowane przychody, konkurencję oraz ryzyko klęski. Jest to idealne rozwiązanie dla początkujących, ale pomocne

Jakie obowiązki ma pracodawca w momencie wypadku w pracy?

W chwili wystąpienia wypadku przy pracy każdy przedsiębiorca ma klarownie określone postępowania, które są ujęte w Kodeksie Pracy. Do jego zadań należy również prowadzenie rejestru wypadków. Przede wszystkim trzeba mieć

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply