Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Wykonując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne zobowiązania.

Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym dysponują w tym względzie równymi prawami i mają zagwarantowaną wypłacalność świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez państwo. Równe traktowanie pracowników dotyczy przede wszystkim warunków bycia objętym ubezpieczeniem, konieczności płacenia składek oraz przyznania świadczeń ubezpieczeniowych. W rezultacie zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Zobowiązanie to ustaje z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Zatrudniający jako płatnik składek musi w ciągu 7 dni pisemnie zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli nie spełni swoich obowiązków dotyczących wyliczenia składek i pobierania ich z zarobków zatrudnionego, wówczas może zapłacić karę grzywny do 5000 zł.

Obowiązkiem osoby zatrudnionej w tym zakresie jest zobrazowanie rzeczywistego stanu, który ma wpływ na jego prawo do pobierania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych oraz powiadamianie o wszystkich związanych z tą sprawą zmianach.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Czy szkolenia są potrzebne pracownikom?

Każda firma, która poszukuje nowych pracowników pragnie, aby mieli dobre wykształcenie, staż pracy oraz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu. Z pewnością pomocne w rozwoju zawodowym okazują się szkolenia. Czy przełożeni

Praca 0 Comments

Jakie wynagrodzenie przysługuje w okresie niezdolności do pracy?

Zgodnie z przepisami prawa pracy za okres kiedy pracownik jest niezdolny do pracy, z powodu choroby lub odizolowania w związku z chorobą zakaźną, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Okres

O czym pamiętać przed podjęciem pracy poza Polską?

Wielu Polaków decyduje się na poszukiwanie pracy za granicą. Przede wszystkim nie widzą perspektyw dla siebie i odpowiedniej ścieżki kariery. Najbardziej przyciągają ich pieniądze i chęć szybkiego awansu oraz luksusowego

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply