Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Wykonując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne zobowiązania.

Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym dysponują w tym względzie równymi prawami i mają zagwarantowaną wypłacalność świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez państwo. Równe traktowanie pracowników dotyczy przede wszystkim warunków bycia objętym ubezpieczeniem, konieczności płacenia składek oraz przyznania świadczeń ubezpieczeniowych. W rezultacie zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Zobowiązanie to ustaje z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Zatrudniający jako płatnik składek musi w ciągu 7 dni pisemnie zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli nie spełni swoich obowiązków dotyczących wyliczenia składek i pobierania ich z zarobków zatrudnionego, wówczas może zapłacić karę grzywny do 5000 zł.

Obowiązkiem osoby zatrudnionej w tym zakresie jest zobrazowanie rzeczywistego stanu, który ma wpływ na jego prawo do pobierania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych oraz powiadamianie o wszystkich związanych z tą sprawą zmianach.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Czy można w trakcie pracy zmienić jej formę wykonywania?

Telepraca jest to odmiana wykonywania pracy, która może odbywać się poza miejscem pracy. Jest to również forma, wykorzystująca urządzenia komunikacji elektronicznej do sprawdzania wyników pracy zatrudnionego. Warunki wprowadzenia telepracy formułuje

Praca 1Comments

Dlaczego ciężarna kobieta może utracić stanowisko?

Już długi czas trwa przekonanie, że kobiety w ciąży nie można zwolnić z zajmowanego etatu. To błędne myślenie. W zgodzie z przepisami jest co najmniej kilka powodów, dla których pracownica

Czego dotyczy zasada uprzywilejowania przy zatrudnieniu?

Kodeks pracy jest aktem regulującym prawa i obowiązki pracownika, zatem przepisy w nim zamieszczone są normami bezwzględnie obowiązującymi. Znaczy to, że nie dopuszczają one żadnych wyjątków na niekorzyść osoby uprzywilejowanej.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply