Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Wykonując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne zobowiązania.

Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym dysponują w tym względzie równymi prawami i mają zagwarantowaną wypłacalność świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez państwo. Równe traktowanie pracowników dotyczy przede wszystkim warunków bycia objętym ubezpieczeniem, konieczności płacenia składek oraz przyznania świadczeń ubezpieczeniowych. W rezultacie zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Zobowiązanie to ustaje z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Zatrudniający jako płatnik składek musi w ciągu 7 dni pisemnie zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli nie spełni swoich obowiązków dotyczących wyliczenia składek i pobierania ich z zarobków zatrudnionego, wówczas może zapłacić karę grzywny do 5000 zł.

Obowiązkiem osoby zatrudnionej w tym zakresie jest zobrazowanie rzeczywistego stanu, który ma wpływ na jego prawo do pobierania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych oraz powiadamianie o wszystkich związanych z tą sprawą zmianach.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Czy kawiarnia przyniesie zysk?

Otwarcie własnej firmy nie jest takie łatwe. Trzeba posiadać wolny czas, kapitał początkowy i ciekawy pomysł. Jeśli uda się zgrać wszystkie elementy można odnieść naprawdę duży sukces. Czy w dzisiejszych

Co zrobić, aby terminowo oddawać wszystkie dokumenty?

Praca zawodowa wiąże się z wieloma problemami i sporami do usunięcia. Sposobów oraz opcji radzenia sobie z kłopotami jest wiele i uzależnione są od indywidualnych cech osobowości. Jednych mobilizują, innych

Jak portale społecznościowe mogą pomóc w zdobyciu pracy?

Poszukując zatrudnienia w Internecie warto zadbać o swój wizerunek i być widocznym na portalach społecznościowych poświęconych karierze i doświadczeniu zawodowemu. Szczegółowe uzupełnienie profilu oraz uczestnictwo w dyskusjach może pomóc nam

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply