Młodzi chcą emigrować za pracą

Młodzi chcą emigrować za pracą

Co piąty aktywny lub potencjalny uczestnik polskiego rynku pracy rozważa wyjazd z kraju w celu zarobkowym w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Aż 75% osób mających takie plany to osoby poniżej 35 roku życia. Wśród chętnych do wyjazdu są też częściej osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Preferowanymi kierunkami emigracji zarobkowej są nadal kraje UE, a w szczególności: Niemcy, Wielka Brytania i Holandia.

Tak wynika z najnowszego raportu Work Service na temat migracji zarobkowych Polaków. Z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Work Service wynika, że 1/5 badanych aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku pracy (pracujących, bezrobotnych, uczących się, na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, bez emerytów i prowadzących dom) rozważa emigrację za pracą w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 5% badanych rozważa taki wyjazd „zdecydowanie”.

Rozważający emigrację

Mężczyźni częściej niż kobiety rozważają szukanie pracy za granicą (56% vs 44% rozważających wyjazd). Podobnie osoby młode – aż 74% rozważających wyjazd stanowią osoby poniżej 35 roku życia, a aż 40% osoby w wieku 18-24 lat. Praca za granicą to też kusząca perspektywa dla mieszkańców mniejszych miast (do 100 tys. mieszkańców), stanowią oni aż połowę rozważa emigrację zarobkową.

1

Osoby deklarujące chęć wyjazdu to nie tylko bezrobotni, czy zniechęceni długotrwałym szukaniem pracy. Z raportu wynika, że bezrobotni stanowią 26% rozważających wyjazd, podczas gdy pracujący to aż 29% tej grupy. Co ciekawe, prawie dwukrotnie więcej osób zatrudnionych na pełen etat deklarowało chęć wyjazdu (22%) w porównaniu do pracujących na zasadach umowy

o dzieło, zlecenie, czy w niepełnym wymiarze godzin (12%). Najliczniejszą grupą pod względem statusu, deklarującą chęć wyjazdu, są osoby uczące się. Stanowią oni aż 31% rozważający wyjazd zarobkowy w ciągu najbliższego roku.

– Po raz czwarty przeprowadziliśmy badanie sprawdzające plany dotyczące migracji zarobkowych Polaków. Konkluzja raportu jest jednoznaczna – przyszłość naszego kraju, czyli ludzie młodzi, najchętniej wyjechaliby z Polski w poszukiwaniu lepszego życia. To alarmujące dane, które potwierdzają jak niewielu absolwentów, czy osób jeszcze uczących się widzi dla siebie perspektywy rozwoju na polskim rynku pracy -powiedział Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service SA.-Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych nadal utrzymuje się na zatrważająco wysokim poziomie. Młodzi, zdolni i wykształceni odkładają dumę do kieszeni i idą pracować na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji. Jeśli nie pomożemy im w aktywizacji
i rozwoju zawodowym w Polsce, zrobią to Niemcy, Brytyjczycy czy Holendrzy. Będzie to ogromna strata dla polskiej gospodarki i państwa, które funduje edukację bezrobotnym absolwentom -dodał Tomasz Hanczarek.

Powody emigracji

Zdecydowanym i najczęstszym powodem (wskazanym przez 84% badanych) emigracji zarobkowej są wyższe wynagrodzenia. W dalszej kolejności wskazywany były powody związane z korzystniejszymi warunkami do życia i pracy. Wśród nich znalazły się miedzy innymi wyższy standard życia (33%), możliwość podróżowania i zwiedzania świata (23%), lepsza służba zdrowia (22%) czy lepsze warunki socjalne(18%). Istotnym czynnikiem motywującym do wyjazdu dla Polaków jest również środowisko zawodowe. Aż 26% badanych wskazało szersze perspektywy rozwoju kariery jako powód motywujący do wyjazdu z Polski, 23% uznało za motywujący brak odpowiedniej pracy w Polsce, a 14% wskazało na wyższy poziom kultury zawodowej.

Bariery emigracji

Najważniejszym powodem pozostania w Polsce jest przywiązanie do rodziny i przyjaciół (68%). W dalszej kolejności chęci do wyjazdu studzi atrakcyjna praca w kraju (30%). Badani wskazywali także na istotne powody, które nie tylko skłaniają do pozostania w kraju, ale nawet w przypadku ewentualnych chęci do wyjazdu, mogą stanowić bariery do podjęcia pracy za granicą. Są to przede wszystkim: brak znajomości języków obcych (29%), brak odpowiednich kwalifikacji do pracy za granicą (11%), czy przekonanie o niewielkiej szansie na znalezienie atrakcyjnej pracy (10%).

Otwartość Polaków na emigrację zarobkową często weryfikuje poziom kwalifikacji i kompetencji, jaki reprezentuje dany kandydat. Często otrzymujemy aplikacje do pracy za granicą od osób, które nie posługują się nawet podstawową znajomością języka obcego. W wielu przypadkach to dyskwalifikuje kandydata, przekreślając szanse na znalezienie stabilnej pracy poza krajem -powiedział Krzysztof Inglot, dyrektor działu rozwoju rynków w Work Service.

Preferowane kraje emigracji

Wśród najczęściej wskazywanych krajów emigracji zarobkowej dominowały państwa UE (83%). Na czele najbardziej popularnych znalazły się Niemcy (26%), Wielka Brytania (24%) i Holandia (23%).

2

Polacy chętnie wyjeżdżają i pracują tam, gdzie są doceniani i stwarza się im szerokie perspektywy rozwoju. Wyraźnie widać także utrzymującą się tendencję domina – chcemy wyjeżdżać tam, gdzie są już nasi przyjaciele i bliscy. Dzięki temu łatwiej asymilujemy się w nowym społeczeństwie, a w razie niepowodzenia z pierwszym doświadczeniem w pracy za granicą, szybko wracamy na rynek pracy dzięki wsparciu znajomych -dodał Krzysztof Inglot.

* Metodologia badania: Badanie zrealizował instytutMillward Brown S.A.na zlecenie Work Service SAw okresie26-30.09.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATIBUS), na próbie N=636 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1001 (zgodnej ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania).

Work Service

You might also like

Czy własna firma to duże obciążenie?

Zarejestrowanie swojej działalności gospodarczej to duże wyzwanie. Wymaga mnóstwo odpowiedzialności, sumienności i pokaźnego wkładu własnego. Jakie zagrożenia stwarza prowadzenie firmy? Czy naprawdę trudno kierować przedsiębiorstwem? Jest wiele powodów, dla których

Wszystko o topgradingu

Większe firmy i korporacje szukają sposobów na mnożenie efektywności i zwiększenie rozgłosu. Aby tak się stało powinny przyjmować wykwalifikowany i odpowiednio wykształcony personel. Jednak wśród licznych kandydatur ciężko wskazać kogoś

Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?

Praktycznie każde przedsiębiorstwo, które otwiera nabór na wybrane stanowisko, przygotowuje rozmowę rekrutacyjną. Sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności zależy od dokładnie omówionych oczekiwań pracodawcy. Większość pytań i schematów powtarza się praktycznie

2 komentarze

  1. anett
    30 stycznia, 14:33 Reply
    Ja się wcale nie dziwię, że chcą emigrować, skoro w Polsce nie ma perspektyw, a żyć z czegoś jednak trzeba.
  2. marcik
    03 lutego, 08:52 Reply
    Chcą i bardzo dobrze. Takie zachowanie powinno zastanowić rząd jak się zachowuje. No nie ma co się oszukiwać.

Leave a Reply