Młodzi chcą emigrować za pracą

Młodzi chcą emigrować za pracą

Co piąty aktywny lub potencjalny uczestnik polskiego rynku pracy rozważa wyjazd z kraju w celu zarobkowym w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Aż 75% osób mających takie plany to osoby poniżej 35 roku życia. Wśród chętnych do wyjazdu są też częściej osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Preferowanymi kierunkami emigracji zarobkowej są nadal kraje UE, a w szczególności: Niemcy, Wielka Brytania i Holandia.

Tak wynika z najnowszego raportu Work Service na temat migracji zarobkowych Polaków. Z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Work Service wynika, że 1/5 badanych aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku pracy (pracujących, bezrobotnych, uczących się, na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, bez emerytów i prowadzących dom) rozważa emigrację za pracą w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 5% badanych rozważa taki wyjazd „zdecydowanie”.

Rozważający emigrację

Mężczyźni częściej niż kobiety rozważają szukanie pracy za granicą (56% vs 44% rozważających wyjazd). Podobnie osoby młode – aż 74% rozważających wyjazd stanowią osoby poniżej 35 roku życia, a aż 40% osoby w wieku 18-24 lat. Praca za granicą to też kusząca perspektywa dla mieszkańców mniejszych miast (do 100 tys. mieszkańców), stanowią oni aż połowę rozważa emigrację zarobkową.

1

Osoby deklarujące chęć wyjazdu to nie tylko bezrobotni, czy zniechęceni długotrwałym szukaniem pracy. Z raportu wynika, że bezrobotni stanowią 26% rozważających wyjazd, podczas gdy pracujący to aż 29% tej grupy. Co ciekawe, prawie dwukrotnie więcej osób zatrudnionych na pełen etat deklarowało chęć wyjazdu (22%) w porównaniu do pracujących na zasadach umowy

o dzieło, zlecenie, czy w niepełnym wymiarze godzin (12%). Najliczniejszą grupą pod względem statusu, deklarującą chęć wyjazdu, są osoby uczące się. Stanowią oni aż 31% rozważający wyjazd zarobkowy w ciągu najbliższego roku.

– Po raz czwarty przeprowadziliśmy badanie sprawdzające plany dotyczące migracji zarobkowych Polaków. Konkluzja raportu jest jednoznaczna – przyszłość naszego kraju, czyli ludzie młodzi, najchętniej wyjechaliby z Polski w poszukiwaniu lepszego życia. To alarmujące dane, które potwierdzają jak niewielu absolwentów, czy osób jeszcze uczących się widzi dla siebie perspektywy rozwoju na polskim rynku pracy -powiedział Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service SA.-Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych nadal utrzymuje się na zatrważająco wysokim poziomie. Młodzi, zdolni i wykształceni odkładają dumę do kieszeni i idą pracować na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji. Jeśli nie pomożemy im w aktywizacji
i rozwoju zawodowym w Polsce, zrobią to Niemcy, Brytyjczycy czy Holendrzy. Będzie to ogromna strata dla polskiej gospodarki i państwa, które funduje edukację bezrobotnym absolwentom -dodał Tomasz Hanczarek.

Powody emigracji

Zdecydowanym i najczęstszym powodem (wskazanym przez 84% badanych) emigracji zarobkowej są wyższe wynagrodzenia. W dalszej kolejności wskazywany były powody związane z korzystniejszymi warunkami do życia i pracy. Wśród nich znalazły się miedzy innymi wyższy standard życia (33%), możliwość podróżowania i zwiedzania świata (23%), lepsza służba zdrowia (22%) czy lepsze warunki socjalne(18%). Istotnym czynnikiem motywującym do wyjazdu dla Polaków jest również środowisko zawodowe. Aż 26% badanych wskazało szersze perspektywy rozwoju kariery jako powód motywujący do wyjazdu z Polski, 23% uznało za motywujący brak odpowiedniej pracy w Polsce, a 14% wskazało na wyższy poziom kultury zawodowej.

Bariery emigracji

Najważniejszym powodem pozostania w Polsce jest przywiązanie do rodziny i przyjaciół (68%). W dalszej kolejności chęci do wyjazdu studzi atrakcyjna praca w kraju (30%). Badani wskazywali także na istotne powody, które nie tylko skłaniają do pozostania w kraju, ale nawet w przypadku ewentualnych chęci do wyjazdu, mogą stanowić bariery do podjęcia pracy za granicą. Są to przede wszystkim: brak znajomości języków obcych (29%), brak odpowiednich kwalifikacji do pracy za granicą (11%), czy przekonanie o niewielkiej szansie na znalezienie atrakcyjnej pracy (10%).

Otwartość Polaków na emigrację zarobkową często weryfikuje poziom kwalifikacji i kompetencji, jaki reprezentuje dany kandydat. Często otrzymujemy aplikacje do pracy za granicą od osób, które nie posługują się nawet podstawową znajomością języka obcego. W wielu przypadkach to dyskwalifikuje kandydata, przekreślając szanse na znalezienie stabilnej pracy poza krajem -powiedział Krzysztof Inglot, dyrektor działu rozwoju rynków w Work Service.

Preferowane kraje emigracji

Wśród najczęściej wskazywanych krajów emigracji zarobkowej dominowały państwa UE (83%). Na czele najbardziej popularnych znalazły się Niemcy (26%), Wielka Brytania (24%) i Holandia (23%).

2

Polacy chętnie wyjeżdżają i pracują tam, gdzie są doceniani i stwarza się im szerokie perspektywy rozwoju. Wyraźnie widać także utrzymującą się tendencję domina – chcemy wyjeżdżać tam, gdzie są już nasi przyjaciele i bliscy. Dzięki temu łatwiej asymilujemy się w nowym społeczeństwie, a w razie niepowodzenia z pierwszym doświadczeniem w pracy za granicą, szybko wracamy na rynek pracy dzięki wsparciu znajomych -dodał Krzysztof Inglot.

* Metodologia badania: Badanie zrealizował instytutMillward Brown S.A.na zlecenie Work Service SAw okresie26-30.09.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATIBUS), na próbie N=636 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1001 (zgodnej ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania).

Work Service

You might also like

Związki zawodowe to organizacje związkowe

W polskich przepisach prawa pracy interesy pracowników reprezentują organizacje związkowe. Ponad zakładowa organizacja zawodowa to ogólnokrajowy związek zawodowy, ugrupowanie związków zawodowych lub konfederacja międzyzakładowa. Organizacja związkowa, która pełni rolę reprezentanta

Dlaczego działalność agroturystyczna się opłaca?

W kilku lat bardzo popularny jest temat ochrony przyrody i ekologicznego życia. Ludzie bardziej skupiają się na tym, co jedzą, piją, kupują i wyrzucają. Nie dziwi zatem fakt, że prawdziwe

Jakie zadania musi wykonywać urzędnik?

Duża część osób, przede wszystkim absolwentów szkół wyższych, woli pracę umysłową. Wyobrażają sobie obowiązki biurowe, porządkowanie dokumentów, realizowanie formalności oraz przyjmowanie klientów. Jak w rzeczywistości wygląda stanowisko urzędnicze? Czy warto

2 komentarze

  1. anett
    30 stycznia, 14:33 Reply
    Ja się wcale nie dziwię, że chcą emigrować, skoro w Polsce nie ma perspektyw, a żyć z czegoś jednak trzeba.
  2. marcik
    03 lutego, 08:52 Reply
    Chcą i bardzo dobrze. Takie zachowanie powinno zastanowić rząd jak się zachowuje. No nie ma co się oszukiwać.

Leave a Reply