Archive

Zarobki 0 Comments

Jak oblicza się wysokość wynagrodzenia urlopowego?

Osoba świadcząca pracę w ramach umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego, w trakcie którego pobiera pełne wynagrodzenie. Oznacza to, że wykorzystując dni urlopu otrzymuje wynagrodzenie w takiej samej

Zmiany w prawie korzystne dla kobiet

W ostatnim czasie Unia Europejska zwróciła uwagę na sytuację kobiet w większych przedsiębiorstwach. Okazało się bowiem, że głownie mężczyźni zasiadają na kierowniczych stanowiskach, a udział kobiet nie przewyższa 10%. Komisja

Co odpowiedzieć na pytanie o powód zmiany pracy?

Rozmowy kwalifikacyjne, a następnie wdrożenie nowego pracownika w obowiązki, wymaga od pracodawcy dużego nakładu czasu, energii oraz środków finansowych. Dlatego też przekonywującym wydaje się fakt, że pracodawca chcąc nie ponosić

Bezpieczeństwo w pracy – obowiązki pracodawcy

Ochrona zdrowia i życia jest bardzo ważną dziedziną w firmach zatrudniających pracowników, przez co przedsiębiorca posiada dodatkowe zadania. Ponadto jest zobowiązany do finansowania wszystkich kosztów utrzymania bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Kodeks

Jak działają portale społecznościowe poświęcone karierze?

W dzisiejszych czasach Internet znacznie ułatwia znalezienie pracy, jak i poznanie przez przyszłego przełożonego kandydatów. Dzięki portalom społecznościowym przypisany karierze można przedstawić się z lepszej strony i poznać ludzi z

Bezrobotny 0 Comments

Czy pracownikowi należą się dni wolne na poszukiwanie nowego zatrudnienia?

Sytuacja pracownika, który ma na utrzymaniu członków rodziny i zostaje zwolniony, ulega znacznemu pogorszeniu. W tym zakresie przepisy prawa pracy przyznają prawo do dni wolnych w celu poszukiwania nowej pracy.

Miejsce pracy musi spełniać wymogi BHP

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy definiują odpowiednie pomieszczenie, w którym realizowane są obowiązki służbowe. Ze względu na charakter posiadanej pracy musi ono odpowiadać podstawowym regulacjom z tego zakresu. Pracodawca jest

Kiedy pracownik nie przestrzega swoich obowiązków?

Korzystanie z sprzętów znajdujących się na obszarze miejsca pracy do załatwiania prywatnych spraw to dość powszechne przekroczenia w polskich firmach. Dlatego tez pracodawcy coraz częściej nabywają nowoczesne technologie służące do

Zarobki 0 Comments

Kto sporządza regulamin wynagrodzeń?

Pracodawca ma prawo tworzyć wewnętrzne postanowienia prawne obowiązujące wszystkich zatrudnionych. Jednym z takich rozporządzeń jest kodeks wynagrodzenia, który zawiera zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom. Taki regulamin wprowadza się w momencie, kiedy

Umowa zlecenie a urlop i okres wypowiedzenia

Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, i z tego powodu nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tej formy zatrudnienia

Zarobki 0 Comments

Kto kontroluje wypłatę wynagrodzeń?

Jednym z znaczących czynników stosunku pracy jest wynagrodzenie. To elementarne świadczenie powinno być adekwatne do rodzaju pracy, umiejętności i kwalifikacjom zatrudnionego oraz być wypłacane w określonym czasie. Inspekcją tego procesu

Emerytury 1 Comment

Czy fundusze emerytalne wymagają wsparcia?

W obecnej sytuacji na rynku coraz częściej powstaje pytanie czy wypłaty z ZUS oraz składki z OFE wystarczą na świadczenia dla przyszłych świadczeniobiorców. Trzeba zwrócić uwagę, że fundusze emerytalne zależą