Wszystko o zapisie windykacyjnym

Wszystko o zapisie windykacyjnym

O zapisie windykacyjnym można mówić, jeśli autor testamentu przyznaje konkretne mienie (np. gospodarstwo domowe, nieruchomość, rzecz lub inna własność o wartości materialnej lub sentymentalnej) wyznaczonej z imienia i nazwiska osobie. Oznacza to, że dochodzi do bezpośredniego przekazania obiektu należącego do zmarłego.

Zapis windykacyjny uważa się na nieważny, jeśli w momencie odczytania testamentu wskazana rzecz nie jest własnością zmarłego lub została ona zabrana na mocy postępowania egzekucyjnego lub innego wydanego na mocy sądu.

Osoba wyznaczona do dziedziczenia może zadecydować czy chce przyjąć spadek. Zatem wchodzi w grę odmowa.

Prawa do zapisu windykacyjnego ma każda osoba, która po śmierci spadkodawcy może odebrać wskazane mienie, tzn. żyje i nie wykazuje objawów choroby psychicznej lub nie jest ubezwłasnowolniona.

Zapis jest nieważny, jeśli podczas jego sporządzania spadkodawca był zmuszany lub proszony o dokonanie przepisu własności. Dodatkowo nie ma wartości zapis, który został spisany przez osobę niepoczytalną lub chorą psychicznie. Wówczas wszystkie ustalenia są traktowane jako nie mające miejsca.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Spadki 1Comments

Co należy zrobić, aby zapłacić podatek od spadku?

Następujący opis przedstawia zasady obowiązujące przy poprawnym rozliczeniu podatku od spadku: – Postępowanie sądowe: Stwierdzenie otrzymania spadku Po śmierci osoby, która zostawiła spadek osoba ma 6 miesięcy na oddanie oświadczenia

Sprawy rodzinne 0 Comments

Postępowanie spadkowe według nowych zasad. Zmiany dotyczą dziedziczenia po Polakach przebywających w UE

Przepisy spadkowe, które weszły w życie w tym tygodniu, dotyczą postępowań spadkowych po śmierci obywatela Polski, który na stałe lub przez dłuższy czas mieszkał w innym kraju UE. Jeśli w testamencie nie znajdzie się dokładny o zapis

Spadki 1Comments

Dziedziczenie w rolnictwie

Kwestia spadków w rolnictwie przestała być skomplikowana w momencie nowelizowania przestarzałej ustawy. I wszystkie kwestie są od 12 lat rozwiązywane na zasadach ogólnych. Jak jednak wygląda sytuacja ze spadkami, które

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:02 Reply
    Czyli jeżeli coś jest zapisane w testamencie i pominięta zostaje np siostra to ta siostra nie ma prawa do niczego?

Leave a Reply