Zarobki

Zarobki 0 Comments

Jak obliczyć pensję pracownika?

Każdy pracownik przyjęty na podstawie umowy powinien dostawać wynagrodzenie. Powinno odpowiadać wypełnianym obowiązkom oraz liczbie przepracowanych godzin. Czy istnieje specjale wskazania, które rozstrzygają o wysokości pensji dla zatrudnionego? Po pierwsze

Zarobki 0 Comments

Jak oblicza się wynagrodzenie akordowe?

Sposób wynagradzania podwładnego uzależniona jest od rodzaju wybranej pracy, zajmowanego stanowiska oraz samego firmy. Zdarza się, że najlepsza dla właściciela okazuje się praca na akord. Czym charakteryzuje się ta forma

Zarobki 0 Comments

Czy praca w Islandii się opłaca?

Turystyka zarobkowa jest coraz bardziej popularna i w zasadzie nikogo już nie dziwi. Polacy bez pracy lubią kraje zachodniej Europy (np. Niemcy, Holandia), które umożliwią im podreperowanie sytuacji materialnej w

Zarobki 1 Comment

Jakie wynagrodzenie dla grafika komputerowego?

Rozwój najnowszych technologii spowodował, że na rynku zatrudnienia powstają nowe, nieznane do tej pory, stanowiska pracy. I tak duże zainteresowanie na przestrzeni 10 lat zyskał zawód grafika komputerowego. Jest to

Zarobki 0 Comments

Kto może wprowadzić regulamin wynagrodzenia?

Najważniejszym elementem zatrudnienia każdego pracownika jest umowa o pracę, która reguluje sprawy formalne oraz wskazuje na sposoby przekazywania pensji, możliwość zgłoszenia dni wolnych oraz okres wypowiedzenia. Dodatkowo konflikty prawne rozwiązuje

Zarobki 0 Comments

Średnia krajowa a pensje pracowników Prokuratorii

Podstawowym obowiązkiem Prokuratorii Generalnej jest zajmowanie się sprawami majątkowymi Skarbu Państwa oraz ochrona publicznych pieniędzy. W instytucji tej zatrudnienie mają przede wszystkim eksperci branżowi oraz kandydaci dobrze wykształceni. Jak wyglądają

Zarobki 0 Comments

Czy średnie wynagrodzenie wzrasta?

Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego w sektorze firm średnie honorarium było większe o 3% w porównaniu do ostatniego roku. Niestety przewidywania ekonomistów były zbyt optymistyczne, prognozowali bowiem wzrost o 3,7%.

Zarobki 0 Comments

Jak oblicza się wysokość wynagrodzenia urlopowego?

Osoba świadcząca pracę w ramach umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego, w trakcie którego pobiera pełne wynagrodzenie. Oznacza to, że wykorzystując dni urlopu otrzymuje wynagrodzenie w takiej samej

Zarobki 0 Comments

Kto sporządza regulamin wynagrodzeń?

Pracodawca ma prawo tworzyć wewnętrzne postanowienia prawne obowiązujące wszystkich zatrudnionych. Jednym z takich rozporządzeń jest kodeks wynagrodzenia, który zawiera zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom. Taki regulamin wprowadza się w momencie, kiedy

Zarobki 0 Comments

Kto kontroluje wypłatę wynagrodzeń?

Jednym z znaczących czynników stosunku pracy jest wynagrodzenie. To elementarne świadczenie powinno być adekwatne do rodzaju pracy, umiejętności i kwalifikacjom zatrudnionego oraz być wypłacane w określonym czasie. Inspekcją tego procesu

Zarobki 0 Comments

Jakie są formy wynagrodzenia akordowego?

Jedną z najbardziej znanych form wynagrodzenia jest forma akordowa, w której suma zarobków zatrudnionego wyliczana jest na podstawie liczby zrobionych przez niego towarów lub operacji. Stosuje się ją najczęściej w

Zarobki 0 Comments

Kto może odebrać naszą wypłatę?

Pracodawcy są zobowiązani przekazać na rzecz pracobiorcy wynagrodzenie za zrobioną przez niego pracę w ramach poprzedniego okresu rozliczeniowego. Forma samej transakcji przekazania zależy od ustaleń obu stron. Biznesmen może przelać