Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, czym tak naprawdę jest użytkowanie wieczyste i z jakimi opłatami się wiąże. Uznają w większości przypadków, iż wieczystość użytkowania jest niemal tym samym co „normalne” prawo własności. Czy tak jest jednak w rzeczywistości? Gdzie szukać uregulowań prawnych dotyczących użytkowania wieczystego i czym tak naprawdę jest użytkowanie wieczyste? Z jakimi opłatami jego ustanowienie i następnie dalsze korzystanie się wiąże?

Podstawowe informacje
Użytkowanie wieczyste pojawiło się w polskim systemie prawnym wraz z ustawą z dnia 14 lipca 1961 roku, o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, której postanowienia później znalazły swoje urzeczywistnienie w Kodeksie Cywilnym z 1964 roku (obowiązującym ze zmianami do dziś). W użytkowanie wieczyste oddane mogą być przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, grunty stanowiące ich własność. Oddanie w użytkowanie wieczyste może dotyczyć zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Użytkownikowi wieczystemu, zgodnie z art. 233 Kodeksu Cywilnego, przysługuje możliwość korzystania z takich gruntów z wyłączeniem innych osób, jak również rozporządzania swoim prawem – granice wyznaczają tutaj ustawy szczególne i zasady współżycia społecznego oraz sama umowa o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste.

Na ile? Co to „wieczność”?
„Wieczystość” użytkowania definiowana jest w art. 236 Kodeksu Cywilnego – jest to 99 lat, jednak w szczególnych przypadkach, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na aż taki czas, może być ono przyznane na czas krótszy – nie mniej jednak niż czterdzieści lat. Warto jednak zwrócić uwagę na paragraf drugi tego artykułu, który daje możliwość wnoszenia przez użytkownika wieczystego o przedłużenie użytkowania wieczystego na kolejny okres od 40 do 99 lat. Może pojawić się tutaj pytanie, jak pewne jest przedłużenie takiego użytkowania – znowu z odpowiedzią przyjdą nam postanowienia prawne: „odmowa przedłużenia jest dopuszczalna tylko ze względu na ważny interes społeczny”, który oceniany będzie każdorazowo przez sąd.

Opłaty, czyli co, gdzie i za ile?
Użytkowanie wieczyste wiąże się z dwoma rodzajami opłat – z opłatą za ustanowienie użytkowania wieczystego oraz coroczną opłatą z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata za ustanowienie wynosi przeważnie w okolicach dwudziestu procent wartości nieruchomości (można ją negocjować), zaś opłata coroczna uzależniona jest od celu wykorzystania danej nieruchomości – od 0,3 procent wartości nieruchomości przeznaczonej pod budowę obiektów sakralnych, związanych z działalnością charytatywną, aż po 3 procent dla tych, które nie są przeznaczone na działalność rolną, mieszkaniową, czy turystyczną.
Do kiedy jednak wszystkie opłaty muszą zostać wniesione? W przypadku opłaty za ustanowienie użytkowania wieczystego najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, zaś w przypadku opłat corocznych – najpóźniej do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Użytkowania wieczystego nie powinniśmy się w żadnym przypadku obawiać – zostało ono wprowadzone po to, aby umożliwić większej ilości obywateli korzystanie z “własnych” nieruchomości. I w takiej też roli doskonale się sprawdza.

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Wymiana walut online staje się coraz popularniejsza

Szacuje się, że wartość obrotów w internetowych kantorach wyniosła w 2015 roku blisko 30 mld zł. Branża rosła w tempie ponad 20 proc. Choć w tym roku dynamika może być nieco mniejsza, to przedstawiciele

Wiadomości 0 Comments

Poprawia się sytuacja w segmencie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Po pogorszeniu nastrojów w sektorze MŚP w I kwartale roku teraz widać ich znaczącą poprawę – wynika z Barometru EFL. Bardziej optymistyczne są prognozy dotyczące sprzedaży produktów i usług. Statystyki GUS pokazują też, że

Wiadomości 0 Comments

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane osobom, które rokują powrót do zdrowia

Chorzy, którzy wyczerpali okres pobierania zasiłku chorobowego przez 182 albo 270 dni, ale rokują odzyskanie zdolności do pracy, mogą liczyć na świadczenie rehabilitacyjne. Okres jego wypłaty zależy od oceny stanu zdrowia

1 Comment

  1. mrio
    01 lutego, 07:54 Reply
    No ja np. nie wiedziałem co to jest to użytkowanie wieczyste. Niestety mało osób jest świadomych co to jest.

Leave a Reply