Czy przysługuje wynagrodzenie za niewykonaną pracę?

Za pracę wykonaną przysługuje wynagrodzenie. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas pracy niewykonanej w przypadku, gdy pozwalają na to przepisy prawa pracy.

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy. Z kolei pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Wynagrodzenie jest świadczeniem koniecznym o charakterze przysparzająco-majątkowym, które powinno być uiszczane okresowo w zamian za wykonaną pracę, wprost proporcjonalnie z jej ilością i rodzajem. Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi składa się nie tylko z wynagrodzenia zasadniczego, czyli regularnie wypłacanego stałego i najważniejszego, ale także z innych składników, które są wartością materialną. Zgodnie z prawem wynagrodzenie przyznawane jest pracownikowi za czas faktycznie wykonanej pracy, która jest przez niego wypełniana adekwatnie do jego obowiązków a jej finalny rezultat nie jest ważny.

Regulacje prawa akceptują możliwość zapłaty wynagrodzenia pracownikowi za czas nie wykonywania pracy. Taka sytuacja dzieje się w przypadku, gdy pracodawca zakładając działalność przyjmuje na siebie ryzyko związane z niemożliwością wykonywania pracy przez pracownika z powodu występowania przyczyn dotyczących działania siły wyższej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zarobki 0 Comments

Czy przełożony może zmniejszać pensję?

Dla wielu pracowników ogromną motywacją jest wynagrodzenie oraz ewentualne premie za właściwe wykonywanie obowiązków. Jednak czasy są coraz trudniejsze i problemy finansowe mają również przedsiębiorcy. Czy przełożony może obniżyć pensję

Zarobki 0 Comments

Ile wynosi wynagrodzenie urlopowe w Polsce?

Pracownik pracujący na podstawie umowy o prace ma prawo odpłatnego wypoczynku w ciągu roku. Wartość wynagrodzenia urlopowego na podstawie Kodeksu Pracy powinno stanowić równowartość pieniężna równą standardowej comiesięcznej wypłacie. Bez

Zarobki 0 Comments

Ile aktualnie wynosi płaca minimalna?

W zgodzie z przepisami z początkiem nowego roku określana jest wartość płacy minimalnej. O wysokości decyduje Komisja Trójstronna, która cyklicznie podaje aktualne dane do wiadomości publicznej. Ile w 2014 roku

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply