Wszystko o rencie socjalnej

Wszystko o rencie socjalnej

Zgodnie z funkcjonującymi w Polsce przepisami prawo do renty socjalnej uzyskuje osoba, która wykazuje niezdolność do rozpoczęcia pracy. Wypłacaniem świadczenia trudni się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podejmuje decyzję o przelewaniu lub anulowaniu renty. Ile obecnie wynosi renta socjalna? Jak określa się sytuację zdrowotną wnioskującego?

Po pierwsze trzeba wyjaśnić, że renta socjalna należy się pełnoletnim mieszkańcom kraju, którzy na skutek wypadku lub od urodzenia mają problemy ze zdrowiem i jednocześnie nie są w stanie znaleźć zatrudnienia.

Dodatkowo renta należy się osobom, które nie wypracowały okresu składowego. Innymi słowy nie posiadają praw do emerytury i nie są w wieku emerytalnym. Poza tym zostały zbadane przez lekarza orzecznika i mogą przedstawić dokumenty poświadczające niepełnosprawność.

Obecnie świadczenie socjalne wynosi 84% ogólnej renty należnej za całkowitą niezdolność do rozwoju zawodowego. Systematycznie ulega waloryzacji, dlatego też nieustannie się zmienia.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Sprawy rodzinne 0 Comments

Uzależnienie od internetu – zagrożenie czy mit?

Trudno byłoby nie zgodzić się co do tego, że wejście internetu do powszechnego użytku dosłownie zrewolucjonizowało nasze życie i sprawiło, że kompletnie inaczej patrzymy na niektóre rzeczy. Dziś większość z

Pomoc Społeczna 1Comments

Jakie są fazy przemocy w rodzinie?

Zjawisko przemocy w rodzinie nie jest jednorazowym incydentem, lecz wieloetapowym procesem, który powtarza się i narasta. Faza 1 – „Cisza przed burzą” czyli narastające napięcie Na tym etapie sprawca staje

Pomoc Społeczna 2 komentarze

Na jakich zasadach działa program osłonowy?

Zadaniem każdego samorządu jest budowanie programu, który będzie przeciwdziałał patologiom w rodzinie. Chodzi przede wszystkim o alkoholizm, przemoc oraz negatywnie działające środowisko. Najczęściej jednak uformowanie planu jest niemożliwe ze względu

1 Comment

  1. becia
    19 stycznia, 10:48 Reply
    Renta socjalna to jest bardzo dobry pomysł, ale należy pamiętać, że nie możemy przekroczyć pewnej kwoty, aby ją dostać.

Leave a Reply