Wszystko o rencie socjalnej

Wszystko o rencie socjalnej

Zgodnie z funkcjonującymi w Polsce przepisami prawo do renty socjalnej uzyskuje osoba, która wykazuje niezdolność do rozpoczęcia pracy. Wypłacaniem świadczenia trudni się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podejmuje decyzję o przelewaniu lub anulowaniu renty. Ile obecnie wynosi renta socjalna? Jak określa się sytuację zdrowotną wnioskującego?

Po pierwsze trzeba wyjaśnić, że renta socjalna należy się pełnoletnim mieszkańcom kraju, którzy na skutek wypadku lub od urodzenia mają problemy ze zdrowiem i jednocześnie nie są w stanie znaleźć zatrudnienia.

Dodatkowo renta należy się osobom, które nie wypracowały okresu składowego. Innymi słowy nie posiadają praw do emerytury i nie są w wieku emerytalnym. Poza tym zostały zbadane przez lekarza orzecznika i mogą przedstawić dokumenty poświadczające niepełnosprawność.

Obecnie świadczenie socjalne wynosi 84% ogólnej renty należnej za całkowitą niezdolność do rozwoju zawodowego. Systematycznie ulega waloryzacji, dlatego też nieustannie się zmienia.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 2 komentarze

Kiedy przyznaje się rentę szkoleniową?

Na temat renty szkoleniowej można mówić w stosunku do podwładnych, którzy stracili możliwość pracy zawodowej, aczkolwiek po zmianie profesji wciąż mogą pozostawać czynni zawodowo. Obowiązują jednak pewne warunki, które należy

Pomoc Społeczna 3 komentarze

Ile w przyszłości wyniesie zasiłek pielęgnacyjny?

Zgodnie z zapisami ustawowymi w czerwcu 2013 roku przestało obowiązywać świadczenie pielęgnacyjne. Decyzja ta przyjęta została z ogromnym niezadowoleniem. Z tego względu kwestia usunięcia zasiłku została poddana do ponownego rozpatrzenia.

Pomoc Społeczna 1Comments

Czy można uniknąć eksmisji?

Jeśli lokator nieustannie opóźnia terminowe uiszczanie opłat mieszkaniowych, wówczas można wnioskować o eksmisję. Jest to ostateczna forma odzyskiwania zadłużenia i bardzo nieprzyjemna dla obu stron. Jak uchronić się przed eksmisją

1 Comment

  1. becia
    19 stycznia, 10:48 Reply
    Renta socjalna to jest bardzo dobry pomysł, ale należy pamiętać, że nie możemy przekroczyć pewnej kwoty, aby ją dostać.

Leave a Reply