Jak otrzymać rentę socjalną?

Jak otrzymać rentę socjalną?

Zgodnie z funkcjonującymi w kraju przepisami prawo do renty socjalnej ma osoba, która udowadnia niezdolność do pojęcia pracy. Przyznawaniem świadczenia trudni się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podejmuje decyzję o udostępnieniu lub anulowaniu renty. Ile obecnie wynosi renta socjalna? Jak sprawdza się stopień niepełnosprawności wnioskującego?

Na wstępie trzeba wyjaśnić, że renta socjalna przysługuje pełnoletnim mieszkańcom kraju, którzy w wyniku wypadku lub od urodzenia posiadają kłopoty zdrowotne i tym samym nie są w stanie podjąć zatrudnienia.

Dodatkowo renta przysługuje osobom, które nie wypracowały okresu składowego. Inaczej mówiąc nie posiadają prawa do emerytury i nie są w wieku emerytalnym. Oprócz tego zostały zbadane przez lekarza orzecznika i posiadają dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

Obecnie renta socjalna wynosi 84% ogólnej renty należnej za całkowitą niezdolność do pracy. Poza tym ulega cyklicznej waloryzacji, w związku z tym nieustannie się zmienia.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 0 Comments

Charakterystyka kontraktu socjalnego

Podstawowym powodem zawierania kontraktu socjalnego jest chęć poprawienia sytuacji życiowej i materialnej konkretnej rodziny oraz wykluczenie patologii społecznych. Dokument zawiera postanowienia, których trzeba przestrzegać, ewentualne konsekwencje oraz podpisy obu stron

Pomoc Społeczna 3 komentarze

Ile w przyszłości wyniesie zasiłek pielęgnacyjny?

Zgodnie z zapisami ustawowymi w czerwcu 2013 roku przestało obowiązywać świadczenie pielęgnacyjne. Decyzja ta przyjęta została z ogromnym niezadowoleniem. Z tego względu kwestia usunięcia zasiłku została poddana do ponownego rozpatrzenia.

Pomoc Społeczna 1Comments

Mieszkania zastępcze dla bezdomnych

Każda osoba bezdomna może starać się o mieszkanie (pomieszczenie zastępcze) w ramach pomocy od miasta. Jest to podstawowe zadanie instytucji gminnych i powinno być realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Istnieją przypadki,

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:51 Reply
    Orientuje się ktoś, czy renta socjalna w najbliższym czasie ulegnie zwiększeniu?

Leave a Reply