Jak otrzymać rentę socjalną?

Jak otrzymać rentę socjalną?

Zgodnie z funkcjonującymi w kraju przepisami prawo do renty socjalnej ma osoba, która udowadnia niezdolność do pojęcia pracy. Przyznawaniem świadczenia trudni się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podejmuje decyzję o udostępnieniu lub anulowaniu renty. Ile obecnie wynosi renta socjalna? Jak sprawdza się stopień niepełnosprawności wnioskującego?

Na wstępie trzeba wyjaśnić, że renta socjalna przysługuje pełnoletnim mieszkańcom kraju, którzy w wyniku wypadku lub od urodzenia posiadają kłopoty zdrowotne i tym samym nie są w stanie podjąć zatrudnienia.

Dodatkowo renta przysługuje osobom, które nie wypracowały okresu składowego. Inaczej mówiąc nie posiadają prawa do emerytury i nie są w wieku emerytalnym. Oprócz tego zostały zbadane przez lekarza orzecznika i posiadają dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

Obecnie renta socjalna wynosi 84% ogólnej renty należnej za całkowitą niezdolność do pracy. Poza tym ulega cyklicznej waloryzacji, w związku z tym nieustannie się zmienia.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 0 Comments

Wszystko o kontraktach socjalnych

Każdy pracownik socjalny posiada całą listę obowiązków koniecznych do wypełnienia w okresie swojej pracy zawodowej. Wśród wielu jest pomoc biednym i niesamodzielnym rodzinom, znalezienie wyjścia z ciężkiej sytuacji życiowej oraz

Pomoc Społeczna 1Comments

Mieszkania zastępcze dla bezdomnych

Każda osoba bezdomna może starać się o mieszkanie (pomieszczenie zastępcze) w ramach pomocy od miasta. Jest to podstawowe zadanie instytucji gminnych i powinno być realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Istnieją przypadki,

Pomoc Społeczna 0 Comments

Czym charakteryzuje się kontrakt socjalny?

Każdy urzędnik socjalny ma całą listę obowiązków koniecznych do wykonania w okresie swojej pracy zawodowej. Wśród nich jest pomoc ubogim i niesamodzielnym rodzinom, wskazanie wyjścia z ciężkiej sytuacji życiowej oraz

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:51 Reply
    Orientuje się ktoś, czy renta socjalna w najbliższym czasie ulegnie zwiększeniu?

Leave a Reply