Na jakich zasadach działa program osłonowy?

Na jakich zasadach działa program osłonowy?

Zadaniem każdego samorządu jest budowanie programu, który będzie przeciwdziałał patologiom w rodzinie. Chodzi przede wszystkim o alkoholizm, przemoc oraz negatywnie działające środowisko. Najczęściej jednak uformowanie planu jest niemożliwe ze względu na problemy finansowe. Czy Program Osłonowy okaże się odpowiednim rozwiązaniem? Czym się wyróżnia?

Od jakiegoś czasu funkcjonuje w Polsce Program Osłonowy. Co roku samorządy powinny przekazywać wnioski o dofinansowanie i składać własne pomysły zmniejszania liczby kłopotów rodzinnych. W tej edycji do przekazania są aż trzy miliony złotych.

W aktualnym wydaniu programu znaczenie mają trzy parametry. Przede wszystkim czynności zmierzające do poprawy sytuacji rodzinnej, zminimalizowanie lub całkowite zlikwidowanie przemocy. Oprócz tego ciągła profilaktyka, ogłaszanie debat publicznych, warsztatów oraz spotkań z profesjonalistami. Nie należy zapominać również o udzielaniu pomocy potrzebującym oraz ciągła edukacja szkolna i pozaszkolna.

Program Osłonowy cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zwraca uwagę na przemoc, uczy właściwego reagowania oraz szkoli. W ubiegłym roku z pomocy skorzystały dziewięćdziesiąt cztery samorządy, które zaprezentowały najlepsze propozycje.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 1Comments

Jak otrzymać rentę socjalną?

Zgodnie z funkcjonującymi w kraju przepisami prawo do renty socjalnej ma osoba, która udowadnia niezdolność do pojęcia pracy. Przyznawaniem świadczenia trudni się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podejmuje decyzję o udostępnieniu

Pomoc Społeczna 1Comments

Mieszkania zastępcze dla bezdomnych

Każda osoba bezdomna może starać się o mieszkanie (pomieszczenie zastępcze) w ramach pomocy od miasta. Jest to podstawowe zadanie instytucji gminnych i powinno być realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Istnieją przypadki,

Pomoc Społeczna 1Comments

Jakie są fazy przemocy w rodzinie?

Zjawisko przemocy w rodzinie nie jest jednorazowym incydentem, lecz wieloetapowym procesem, który powtarza się i narasta. Faza 1 – „Cisza przed burzą” czyli narastające napięcie Na tym etapie sprawca staje

2 komentarze

  1. Kamila
    04 września, 15:10 Reply
    Niestety w praktyce jest coraz trudniej dbać o to, żeby w rodzinach nie było patologii. Moim zdaniem jeżeli byłyby miejsca pracy to i patologii byłoby mniej.
  2. maro
    07 stycznia, 18:51 Reply
    Może i dobrze, że program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ale gdyby nie wasz artykuł to nawet nie wiedziałabym, że jest coś takiego.

Leave a Reply