Wszystko o dodatku zmianowym

Wszystko o dodatku zmianowym

Obowiązkiem każdego kierownika jest wypłacanie zatrudnionym umownego wynagrodzenia oraz dodatkowych pieniędzy związanych z wypełnianiem niestandardowych czynności. W momencie podjęcia nietypowych zadań można liczyć na większą pensję. Wśród różnych dopuszczalnych premii na uwagę zasługuje dodatek zmianowy. Czym się charakteryzuje? Dla kogo jest wyznaczany?

Na początku warto wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce można wypłacać dodatki funkcyjne w związku z zajmowanym stanowiskiem, stażowe, za znajomość języków, za przebywanie w niezdrowych warunkach oraz zmianowy.

Ostatni z wymienionych powyżej obejmuje pracowników, którzy pracują w systemie zmianowym. Innymi słowy wypłacany jest, jeśli godziny zatrudnienia są różne i często utrudniają normalne funkcjonowanie. Omawiany dodatek ma stanowić nagrodę za straty godzinowe oraz pozostałe problemy.

Wielkość świadczenia w dużej mierzy zależy od posiadanego stanowiska oraz ilości przepracowanych godzin na nocnej zmianie.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Zarobki 0 Comments

Kiedy należy się trzynastka?

W Polsce przyznawanie tzw. trzynastki ma długą tradycję i może być interpretowane dwojako. W pierwszej opcji to wyrównanie za urlop wypoczynkowy, a w drugiej nadprogramowa wypłata dla wzorowego pracownika. Na

Zarobki 1Comments

Jak zwrócić się do kierownika o premię?

Zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymuje systematycznie wynagrodzenie. Jest ono ustalane indywidualnie lub w stosunku do otrzymanego stanowiska. Wypłata pracownicza to podstawa suma oraz możliwe premie, które nie są

Zarobki 0 Comments

Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Każdy podwładny, wedle obowiązującego w Polsce prawa, powinien dostawać wynagrodzenie zgodne z czasem pracy i ilością powierzonych obowiązków. Jego wysokość oraz sposób płatności powinno zostać ustalone w momencie podpisywania umowy.

1 Comment

  1. akcentt
    31 stycznia, 11:35 Reply
    Bardzo rzadko z tego co wiem pracodawcy chcą wypłacać dodatek zmianowy. Najlepiej by wzięli wszystko dla siebie.

Leave a Reply