W jaki sposób zarejestrować małżeństwo zawarte za granicą?

W jaki sposób zarejestrować małżeństwo zawarte za granicą?

W Polsce obowiązkiem osób, które zawarły związek małżeński za granicą, jest zarejestrowanie go w urzędzie stanu cywilnego. Takich formalności mogą za nich dokonać też bliscy. Aby zarejestrować małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego w mieście zamieszkania należy złożyć odpowiedni wniosek. Jeżeli osoba nigdy nie mieszkała w Polsce należy to zrobić w urzędzie Warszawa Śródmieście lub konsulacie, gdzie jednak proces ten jest trwa dłużej i jest bardziej kosztowny.

Wniosek do urzędu stanu cywilnego nie musi być składany osobiście, lecz może to za nas zrobić członek najbliższej rodziny czyli małżonek lub rodzeństwo (bez konieczności posiadania odpowiedniego pełnomocnictwa). W przypadku osób spoza kręgu najbliższej rodziny konieczne jest pełnomocnictwo udzielone na piśmie.

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku to: odpis aktu urodzenia małżonka lub małżonki z pełnymi danymi, odpis aktu małżeństwa oraz odpis zupełny własnego aktu urodzenia. Konieczne jest również posiadanie aktu przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub przez konsulat.

W sytuacji, gdy współmałżonek nie posiada aktu urodzenia wydanego w jednym z państw Unii Europejskiej warunkiem jest zalegalizowanie przez konsulat państwa, gdzie został wystawiony i dopiero wtedy może być przetłumaczony. Istnieje możliwość zarejestrowania małżeństwa zawartego za granicą w polskich księgach stanu cywilnego, gdy nie zostało ono zarejestrowane w tych księgach za granicą. Za zarejestrowanie zagranicznego aktu małżeństwa zapłacimy 50 zł.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Małżeństwo 0 Comments

Wszystko o rozdzielności majątkowej

O rozdzielności majątkowej można mówić wtedy, gdy zostanie podpisana odpowiednia umowa (innymi słowy intercyza). Zdarza się jednak, że podział majątku następuje nawet, jeśli żadne dokumenty nie były podpisywane. Kiedy można

Małżeństwo 1Comments

Wszystko o ślubach konkordatowych

Ślub konkordatowy to jedna z nowszych form zawierania związku małżeńskiego. Wybierany jest przede wszystkim na różnice wyznaniowe oraz prawne. Jakie formalności potrzebne są do zalegalizowania konkordatu i kto może się

Rozwody 1Comments

Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Każdy rozwód prowadzi do określenia lub podziału winy za trwały rozkład małżeństwa. Dodatkowo sąd określa, kto powinien uregulować opłaty sądowe i w jakiej kwocie. Co składa się na końcową sumę

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:59 Reply
    Zarejestrowanie małżeństwa, które jest zawarte za granicą wbrew pozorom nie jest takie trudne, jak się wie, gdzie iść.

Leave a Reply