Tag "prawo pracy"

Więziennictwo 1 Comment

Czym jest areszt wydobywczy?

Obecnie funkcjonuje przynajmniej kilka sposobów zdobywania faktów od podejrzanych. Jednak wielokrotnie uzyskanie tych najbardziej istotnych jest bardzo skomplikowane. Dlatego proponuje się wykorzystywanie aresztu wydobywczego. Czym się wyróżnia? Czy jest rzeczywiście

Na czym polega postępowanie spadkowe?

Zgon kogoś bliskiego to zawsze ogromna tragedia i niezapomniane doświadczenie. Najczęściej osoby dorosłe, świadome swojego podeszłego wieku spisują testament. Powiadamiają w nim o podziale posiadanego majątku. Aczkolwiek zanim wszyscy przejdą

Sprawy karne 0 Comments

Czym zajmuje się kurator sądowy?

W zgodzie z przepisami Kodeksu karnego decyzja sądu ma być karę za dokonane działania. Czasami jednak wykorzystuje się dozór kuratora sądowego, który musi nawiązać kontakt ze skazanym. Jakie powinności musi

Praca 1 Comment

Na jakich zasadach będą pracowali cudzoziemcy?

Od jutra wchodzą w życie nowe ustalenia prawne dotyczące pozyskiwania pracowników obcokrajowców. Zmianie poddane zostaną najważniejsze i działające do tej pory zasady. W dużej mierze te, które dotyczyły otrzymywania zezwolenia

W sądzie 0 Comments

Jak dostarcza się pisma sądowe?

Od 5 lat obowiązują nowe przepisy dotyczące dostarczania pism sądowych. Wprowadzono zmodernizowane procedury przetrzymywania listów na poczcie oraz wydłużono okres czekania na odebranie korespondencji. Jak obecnie przebiega sprawa przesyłania wezwania

Pomoc Społeczna 0 Comments

Wszystko o kontraktach socjalnych

Każdy pracownik socjalny posiada całą listę obowiązków koniecznych do wypełnienia w okresie swojej pracy zawodowej. Wśród wielu jest pomoc biednym i niesamodzielnym rodzinom, znalezienie wyjścia z ciężkiej sytuacji życiowej oraz

Wiadomości 0 Comments

Jakie obowiązki musi wykonać interwenient?

Interwenient to osoba, która bierze udział w procesie cywilnym. Zwykle powodem przystąpienia do sprawy jest uzyskanie wyznaczonego celu. Zgodnie z polskimi przepisami interwencja przyjmuje dwie formy. Jaki podział wykorzystywany jest

Darowizny 0 Comments

Na jakich zasadach można odwołać darowizna?

Zgodnie z prawem celem umowy darowizny jest przekazanie dóbr bez zapłaty. Stronami w całej sprawie są: darczyńca i obdarowany. Zwykle umowa określa warunki przeniesienia prawa własności. Jeśli nie zostaną spełnione

Pomoc prawna 0 Comments

W jakich przypadkach należy ubiegać się o prokurę?

Prezesi i właściciele własnych biznesów to osoby zabiegane, które nie mają za wiele czasu, aby załatwiać sprawy w urzędach oraz sądach. W związku z tym powstała prokura, wyjątkowy typ pełnomocnictwa,

Wiadomości 0 Comments

W jakim celu powołano Inspekcję Handlową?

Aktualnie wiele przedsiębiorstw zakłada działalność handlową. Jest rozpowszechniona, ponieważ często daje pokaźne przychody i pozwala zdobyć mnóstwo rzetelnych klientów. Niestety nie w każdym przypadku działania prowadzone są zgodnie z zaleceniami

Wiadomości 0 Comments

Jakie instytucje zachowują tajemnice skarbowe?

Fundamentalnym zadaniem pracowników administracyjnych jest stosowanie tajemnicy skarbowej. Powinna być realizowana bez względu na wszystko i ujawniana tylko osobom do tego powołanym. Czym się charakteryzuje? Kiedy musi być stosowana bezwzględnie?

Wiadomości 0 Comments

Na jakich zasadach rozlicza się korepetytor?

Obecnie wielu uczniów i studentów potrzebuje pomocy korepetytora. Pobierają nauki z wielu przedmiotów, gdyż nie umieją samodzielnie przyswoić tematu. W związku z tym propozycji udzielania korepetycji jest coraz więcej. Rosnące